top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-7 Truyền dạy lại cho đời sau


 

Câu gốc: “Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay; kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia cho biết Chúa đã làm gì cho ông? Qua đó, ông đã truyền dạy gì cho thế hệ kế tiếp? Ông khuyên những người làm cha phải như thế nào? Bạn cần truyền lại cho con cháu đời sau điều gì?


Sau khi lâm bệnh nặng, cầu nguyện và được Chúa chữa lành, Vua Ê-xê-chia đã viết lên bài ca chúc tụng Chúa được ghi lại trong Ê-sai 38:1-20. Trong bài ca này, vua cho biết những điều Đức Giê-hô-va đã làm cho ông. Thứ nhất, Chúa đã biến nỗi đắng cay của vua trở nên sự bình an; Thứ hai, Chúa đã cứu linh hồn vua ra khỏi hầm hủy diệt; Thứ ba, Ngài cũng ném tội lỗi vua ra sau lưng (câu 17). Vua Ê-xê-chia cho biết rằng: “Âm phủ không thể cảm tạ Chúa, sự chết không thể ca ngợi Ngài; Những kẻ đã xuống mồ không còn hy vọng nơi sự thành tín của Ngài nữa” (câu 18). Do đó, khi vua được Chúa cho lành bệnh và tiếp tục sống, ông đã hết lòng ca ngợi Chúa và rao truyền sự thành tín của Ngài cho thế hệ kế tiếp.


Tiếp theo, vua khẳng định “chỉ có người sống mới cảm tạ Chúa,” như chính vua được Chúa cho sống nên vua mới có thể cảm tạ Ngài hôm nay (câu 19). Từ kinh nghiệm đó, vua khuyên những người làm cha hãy dạy con cái mình biết về sự thành tín của Chúa. Đây là một lời khuyên rất quan trọng. Những bậc làm cha mẹ phải luôn nhớ kể lại cho con cháu mình nghe về những việc mà Chúa đã làm cho mình, cho gia đình mình để chúng thấy được sự thành tín của Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài.


Trong hành trình vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời bảo ông Giô-suê sai 12 người trong 12 chi phái Ít-ra-ên khiêng 12 tảng đá từ sông Giô-đanh lên để làm một dấu hiệu kỷ niệm kể cho con cháu họ nghe về việc Chúa đã làm phép lạ rẽ nước sông cho họ đi qua (Giô-suê 4:1-7). Việc nói lại những ơn phước của Chúa cho đời sau là mệnh lệnh của Chúa. Thế hệ cha ông đi trước phải có trách nhiệm truyền dạy lại cho con cháu mình về một Đức Chúa Trời thành tín. Ngài là Đấng cứu rỗi và đầy lòng nhân từ, là Đấng đáng để cho con cháu chúng ta tin cậy và ca tụng trọn đời.

Cuối cùng, Vua Ê-xê-chia kết luận rằng trọn đời vua sẽ đàn hát, ca ngợi Chúa và ở trong Nhà Ngài (câu 20). Chúng ta là các bậc phụ huynh ngày nay, rất cần phải thể hiện một đời sống biết ơn Chúa về những việc Chúa làm cho mình, phải luôn sống với tinh thần chúc tụng Chúa và bày tỏ thái độ vui mừng khi ở trong Nhà Ngài. Chúng ta cần phải để lại di sản thuộc linh quý giá cho con cháu mình qua việc truyền đạt và hướng dẫn chúng tin cậy vào sự thành tín của Chúa.


Bạn có thể hiện một đời sống luôn ca ngợi, vui mừng biết ơn Chúa không?


Cảm tạ Chúa về sự thành tín của Ngài trên đời sống con. Xin nhắc nhở con luôn nhớ trách nhiệm của mình trong việc truyền dạy lại cho con cháu về những ơn lành Chúa đã làm để giúp chúng luôn tin cậy Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page