top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trách Nhiệm Quản Trị Vật Thánh


"Chánh các người đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi" (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi hồi hương, ông Ê-xơ-ra đã nhắc nhở và nhấn mạnh những điểm nào qua lời căn dặn của ông với những người được giao quản trị tài vật của Chúa? Qua bài học này, bạn học được điều gì để có thể giúp Hội Thánh trong việc quản trị tiền bạc và cơ sở Nhà Chúa?

Trước khi khởi hành trở về Giê-ru-sa-lem, ông Ê-xơ-ra trao số lượng rất lớn bạc, vàng, và những khí dụng dùng trong Đền Thờ cho các thầy tế lễ chịu trách nhiệm cai quản chính với lời dặn: "Chánh các người đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va,và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi. Khá gìn giữ nó kỹ lưỡng cho đến chừng các ngươi cân lại trước mặt những thầy tế lễ cả, và người Lê-vi, cùng trước mặt các trưởng tộc của Ít-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem,trong kho đền thờ của Đức Giê-hô-va" (câu 28-29). Chúng ta thấy ông Ê-xơ-ra nhấn mạnh những điều rất quan trọng với những người được ông giao quản trị tài vật của Đền Thờ.

Thứ nhất, ông nhắc nhở vai trò được biệt riêng ra thánh của người quản trị vật thánh cho Đức

Giê-hô-va, nghĩa là họ cần nhận thức rằng, họ đang nhận trách nhiệm do Đức Chúa Trời ủy thác. Thứ hai, ông nhắc nhở những người quản trị tài vật rằng, đây là những "lễ vật lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va của tổ phụ các ngươi," họ chỉ là người được giao trách nhiệm quản trị mà thôi. Thứ ba, ông nhấn mạnh bạc, vàng và khí dụng là bản chất thánh thuộc về Đức Chúa Trời để mọi người "khá gìn giữ nó kỹ lưỡng" cho đến khi giao lại trong kho Đền Thờ.

Tạ ơn Chúa về tấm gương sáng của ông Ê-xơ-ra trong việc quản trị tài vật của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Hội Thánh Chúa đều có những cơ sở, vật chất để con dân Chúa thờ phượng Ngài. Dù là ngôi thánh đường sang trọng, tuyệt đẹp hay căn nhà nhỏ đơn sơ, hoặc chỉ là một phòng mượn tạm, tất cả đều là cơ sở thánh biệt riêng cho Chúa. Con dân Chúa có trách nhiệm trân trọng, bảo quản, và góp phần để cơ sở thánh luôn được tốt đẹp hơn. Hội Thánh cũng quản trị ngân quỹ do con dân Chúa dâng hiến. Ban chấp hành cần nhận thức mình đang được Chúa giao trách nhiệm quản trị và sử dụng những đồng tiền thánh do con dân Chúa chắt chiu dâng hiến để không sử dụng phung phí, thiếu minh bạch. Nguời quản trị tài vật Chúa giao phải ngay thẳng, rõ ràng để tránh những nghi ngờ và hiểu lầm không đáng có trong Hội Thánh.

Hội Thánh bạn đang quản trị cơ sở và tiền bạc của Chúa như thế nào? Có điều gì cần chỉnh đốn không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho Hội Thánh con có cơ sở vật chất và tiền bạc để phục vụ Ngài. Xin cho con và những người có trách nhiệm quản trị tốt tài vật thánh của Chúa giao.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page