top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người


"Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất" (Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô làm gì khi mới đến Ê-phê-sô? Bằng cách nào mọi người ở A-si đều được nghe về Chúa Giê-xu? Chúa Thánh Linh hành động thế nào trong công cuộc truyền giảng của Sứ đồ Phao-lô? Bài học này giúp bạn góp phần như thế nào để nhiều người được nghe Phúc Âm?

Sứ đồ Phao-lô đến thành Ê-phê-sô, theo thói quen, ông vào nhà hội trong những ngày Sa-bát để giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời và khuyên giục nhiều người tin Chúa Giê-xu. Mặc dù ông Phao-lô đã nỗ lực biện luận và thuyết phục người Do Thái trong nhà hội suốt ba tháng nhưng một số người vẫn cứng lòng, chẳng những không tin mà còn gièm chê, nói xấu, và đả kích đạo Chúa trước mặt dân chúng (câu 8-9). Vì thế, ông Phao-lô đổi chiến lược, mượn trường học của ông Ti-ra-nu để giảng đạo Chúa mỗi ngày. Ông Ti-ra-nu là một triết gia thường xuyên giảng dạy tại trường này. Có lẽ ông Phao-lô xin được giảng đạo từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều, là lúc thời tiết nóng bức nên trường học bỏ trống, và thuận lợi nữa là mọi người cũng nghỉ trưa vào giờ đó. Sứ đồ Phao-lô và các môn đệ đã cật lực giảng dạy, mời gọi thân hữu đến trường nghe giảng đạo. Thật không dễ mời gọi thân hữu đến trường học trong thời điểm buổi trưa nóng bức, nhưng Sứ đồ Phao-lô và các môn đệ vẫn kiên nhẫn và trung tín thực hiện suốt hai năm. Kết quả là những người dân ở tại A-si, từ người Do Thái đến người Hy Lạp, đều được nghe về đạo Chúa. Câu 12 cho biết Chúa đã làm phép lạ chữa bệnh và đuổi quỷ cách kỳ diệu qua khăn và áo của ông Phao-lô. Sự thành công trong công tác chứng đạo là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa Trời và người. Chúa Thánh Linh làm nhiều dấu kỳ phép lạ để thu hút dân chúng đến nghe Phúc Âm, và sự nỗ lực rao truyền Phúc Âm của Sứ đồ Phao-lô cùng các môn đệ.

Tin Lành cần đến với mọi người khắp nơi trên thế giới, đó là đại mệnh lệnh Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta trước khi Ngài về trời (Mác 16:15; Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8). Chúa Thánh Linh dùng nhiều cách để cảm hóa lòng người, nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải nỗ lực rao truyền Danh Chúa bằng mọi cách, tận dụng mọi phương tiện, và mọi cơ hội để đem đạo Chúa đến với nhiều người. Công tác chứng đạo phải là một sự kết hợp hài hòa giữa quyền phép Chúa Thánh Linh và công tác giảng Tin Lành của mỗi chúng ta.

Bạn dùng phương cách nào để những người hàng xóm, bạn bè cùng lớp, đồng nghiệp ở công sở đều được nghe Tin Lành?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu chuộc con. Xin cho con biết tận dụng mọi cơ hội để rao truyền Danh Chúa cho những người quanh con. Con tin quyền phép của Thánh Linh và sự nỗ lực của con sẽ cứu được nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page