top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thành Đạt Và Thành Công


Nghe

Giô-suê 1:1-9

"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước" (câu 8 BTT).

"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công" (câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban cho ông Giô-suê những lời hứa nào trước khi ông đưa dân Chúa tiến vào Đất Hứa? Trong câu 8, Chúa dạy ông Giô-suê phải làm gì để được thành đạt và thành công trong con đường mình? Bạn cần làm gì để bảo đảm thắng lợi trong cuộc chiến thuộc linh và thành đạt và thành công trong cuộc sống?

Sau khi Lãnh tụ Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời kêu gọi ông Giô-suê thay thế để dẫn dắt dân Chúa vào Đất Hứa. Chúa biết ông Giô-suê lo lắng và run sợ trước trọng trách quá lớn lao và nặng nề, nên Ngài ban cho ông những lời căn dặn cũng như những lời hứa để ông an lòng gánh vác trách nhiệm. Lời hứa lớn nhất và quý báu nhất trong phân đoạn này là Chúa luôn ở cùng ông Giô-suê trong mọi nơi ông đi, không bao giờ lìa bỏ ông, đó là phần của Chúa. Về phần của ông, Chúa dạy rằng, nếu muốn được phước và may mắn thì chính ông phải suy ngẫm và làm theo Luật Pháp của Chúa ngày đêm không hề xao lãng (câu 8). Đây cũng là bí quyết để được may mắn và được phước Chúa ban, chúng ta nên nhắc nhở nhau trong ngày đầu Xuân.

Cụm từ "may mắn và được phước" trong câu 8, nguyên nghĩa là "thịnh vượng, thành đạt, và thành công." Đây là hai yếu tố mà ai cũng đều mong ước có được trong cuộc sống. Đức Chúa Trời dạy ông Giô-suê rằng, để thành đạt và thành công trong cuộc chiến tiến vào Đất Hứa, không phải dựa trên sức mạnh của quân đội hay bằng biện pháp chiến đấu, mà bằng bí quyết: "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong." Ngày nay, người đời thường cho rằng, phải phấn đấu bằng sức riêng, trí tuệ, kể cả sử dụng mọi mưu lược để thành đạt và thành công. Con dân Chúa cần nhớ Lời Chúa dạy, chính sự kiên tâm học hỏi, suy niệm Lời Chúa, và thận trọng vâng phục mới bảo đảm thắng lợi trong cuộc chiến thuộc linh cũng như được thành đạt và thành công trong cuộc sống. Hãy hứa với Chúa trong năm mới, mỗi người quyết tâm đọc, học Kinh Thánh mỗi ngày, quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. Xin Chúa thêm sức cho mỗi chúng ta làm tròn lời hứa nguyện với Chúa.

Bạn có đọc và học Kinh Thánh đều đặn mỗi ngày không? Bạn quyết định gì trong năm mới?

Tạ ơn Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin cho con trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, vâng phục làm theo Lời dạy để con và gia đình con được phước và thành công trong cuộc sống theo Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Newyear #Success

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page