top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nương Náu Mình Nơi Chúa


"Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!" (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lên ngôi, cuộc đời Vua Đa-vít trải qua những khổ nạn lớn nào? Ông viết Thi-thiên này trong hoàn cảnh nào? Qua kinh nghiệm của mình, Vua Đa-vít kêu gọi mọi người sống thế nào để được phước (câu 8)? Đâu là nơi nương náu an toàn và bền vững cho bạn?

Trước khi lên ngôi làm vua, ông Đa-vít đã trải qua bao gian khổ, nếm bao quả đắng trong cuộc sống. Nào là thời gian dài trốn chạy khỏi sự truy tìm của Vua Sau-lơ nhằm diệt mạng sống ông. Nào là người Phi-li-tin quyết tiêu diệt ông. Thế nhưng từng hồi từng lúc, ông Đa-vít luôn trải nghiệm được sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời, đến cuối cùng ông được lên ngôi vua cai trị dân tộc chọn lựa của Chúa. Vua Đa-vít viết Thi-thiên 34 để hồi tưởng lại sự giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời dành cho ông khi ông giả điên trước mặt vua Phi-li-tin nhằm cứu mạng sống mình (I Sa-mu-ên 21:13-15). Gian nan như vậy, nhưng trong câu 8, Vua Đa-vít kêu gọi mọi người hãy nếm trải và nhận biết Chúa là tốt lành, tuyệt hảo dường bao. Rồi ông khẳng định chân lý "phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài." Nương náu mình nơi Chúa có nghĩa là tin cậy và bước đi trong mối liên hệ khắng khít giữa chúng ta với Chúa không rời, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu.

Chúng ta đang sống giữa một xã hội đầy những xung đột giữa nước này với nước khác, giữa người với người; lại thêm phải đối diện với thiên tai, bệnh tật, chết chóc…, nhiều khi chúng ta tự hỏi có nơi nào an toàn cho chúng ta nương náu không? Chắc chắn không thể có từ nơi con người hoặc xã hội. Nơi nương náu an toàn và bền vững duy nhất chỉ có trong Chúa. Khi nương náu mình nơi Chúa, chẳng những chúng ta được thiên sứ của Chúa đóng trại xung quanh để bảo vệ (câu 7), mà chúng ta còn nhận được phước. Hãy nếm trải Chúa để cảm nhận được sự ngọt ngào (I Phi-e-rơ 2:3) và tốt lành là dường bao. Bước vào năm mới, với 365 ngày trước mắt, dù không biết những gì sẽ xảy đến, nhưng hãycứ bước đi trong đức tin và nương náu mình trong Chúa để lúc nào chúng ta cũng có thể thưa với Chúa rằng: "Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài" (Thi-thiên 91:2). "Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!" vì Chúa là Đấng nắm giữ tương lai của mỗi chúng ta.

Sống trong xã hội đầy tai ương bủa vây, bạn có nếm biết Chúa là ngọt ngào trong cuộc sống không?

Lạy Chúa, một năm mới với nhiều thách thức phía trước, nhưng con tin rằng khi con nương náu mình nơi Chúa, con sẽ được bình an và nếm trải sự ngọt ngào trong Chúa thật kỳ diệu. Xin Chúa ban ơn để con cũng truyền sức sống của Chúa đến với nhiều người chung quanh con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

195 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page