top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hai Hình Ảnh Trái Ngược


“Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra phản ứng thế nào khi nghe dân chúng và các lãnh đạo phạm tội cưới gả với Dân Ngoại? Tại sao ông kinh hoảng như vậy? Tại sao các thầy tế lễ và người Lê-vi biết luật pháp mà vẫn vi phạm luật pháp? Làm thế nào để có thể sống thánh khiết?

Chúng ta biết ông Ê-xơ-ra được Vua Ạt-ta-xét-xe trao quyền lãnh đạo dân Chúa với một uy quyền đặc biệt, “Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù” (Ê-xơ-ra 7:25-26). Với tội cưới gả cùng Dân Ngoại, ông Ê-xơ-ra có toàn quyền kỷ luật thật nặng những người vi phạm. Nhưng ở đây, khi nghe báo lại sự việc, ông Ê-xơ-ra đã biểu lộ sự đau đớn tột cùng bằng hành động xé áo, nhổ tóc và râu, rồi ngồi buồn bã như thể khóc than cho người chết. Những người kính sợ Chúa đều vây quanh ông, nhưng ông cứ ngồi vậy, sững sờ kinh hoàng cho đến giờ dâng lễ thiêu buổi chiều. Ông không ngờ dân chúng và các lãnh đạo lại bất tuân mệnh lệnh Chúa. Nhưng ông không dùng quyền ông có được để xử tử, lưu đày, tịch biên gia sản, hay cầm tù những người phạm tội. Ông run sợ trước tội lỗi của dân Chúa, ông hòa lòng với họ, hạ mình, buồn bã, đau đớn trước mặt Đức Chúa Trời. Ngược với ông Ê-xơ-ra, các thầy tế lễ và người Lê-vi là những người biết rõ luật pháp nhất, lại chẳng chút sợ tội nên đã phạm tội tày đình. Đúng ra họ phải là người dạy luật pháp Đức Chúa Trời cho dân chúng, đằng này chính họ lại phạm luật, nêu gương xấu cho nhiều người bắt chước. Chẳng những họ vô ơn với Chúa mà còn coi thường lời răn dạy của Ngài. Thật đáng buồn!

Ông Ê-xơ-ra biết luật pháp, biết run sợ trước tội lỗi, và ông kinh hoảng khi thấy anh em mình phạm tội; còn các thầy tế lễ và người Lê-vi cũng biết luật pháp nhưng lại coi thường tội lỗi, sẵn sàng phạm tội, và bình thản khi thấy dân chúng phạm tội. Kiến thức và nếp sống có một khoảng cách khá xa. Nếu một người không biết run sợ trước những lời răn dạy về tội lỗi của Đức Chúa Trời thì dù có kiến thức cao rộng về Lời Chúa, giảng Lời Chúa hay, dạy Lời Chúa giỏi, người ấy vẫn dễ dàng phạm tội với Chúa. Để có kiến thức, chỉ cần chịu khó học hỏi, nghiên cứu, nhưng để có nếp sống thánh khiết trong Chúa thì phải biết đầu phục Chúa, run sợ trước tội lỗi để xa lánh tội, và phải áp dụng kiến thức học được vào cuộc sống.

Bạn áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống như thế nào? Bài học này nhắc bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin cho con biết run sợ khi học những lời răn dạy của Ngài về tội lỗi để con tránh xa tội và sống theo Lời Chúa dạy; xin giúp con luôn sống thánh khiết trước mặt Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page