top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhắm Mục Đích Mà Chạy


“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình của Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo từ Trô-ách đến Mi-lê như thế nào? Chuyến đi này của Sứ đồ Phao-lô có mục đích gì? Ông quyết định làm gì để đạt mục đích đó? Mục đích phục vụ Chúa của bạn trong năm nay là gì?

Sau khi giảng dạy, thờ phượng Chúa và dự Tiệc Thánh tại Trô-ách, Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo rời đến thành A-sốt. Ông Phao-lô đi đường bộ và những người còn lại đi đường biển. Họ gặp nhau tại A-sốt, cả đoàn cùng đi đến Mi-ti-len, rồi theo đường biển đi ngang qua đảo Chi-ô, một ngày sau đến thành Sa-mốt. Cả đoàn đi thêm một ngày nữa mới đến thành Mi-lê. Thành Mi-lê cách Ê-phê-sô gần 50 cây số về phía nam. Hành trình của tàu đi ngang qua

Ê-phê-sô, nhưng Sứ đồ Phao-lô quyết định không ghé Ê-phê-sô vì hai lý do: Thứ nhất, ông không muốn mất nhiều thời gian tại Tiểu Á.

Thứ hai, ông muốn về Giê-ru-sa-lem để kịp dự Lễ Ngũ Tuần. Tại Ê-phê-sô một năm trước đó, ông từng bị rắc rối do cuộc nổi loạn của thợ bạc Đê-mê-triu, nên ông không muốn mất thì giờ nếu lại bị rắc rối, làm trễ nãi mục đích của ông là dự Lễ Ngũ Tuần. Vì vậy, đoàn ở tại Mi-lê và Sứ đồ Phao-lô cho mời các trưởng lão trong Hội Thánh Ê-phê-sô đến để tâm tình và khích lệ họ mà thôi (câu 17).

Ngày trước, việc đi lại rất khó khăn, những hành trình truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô thường mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng di chuyển bằng đường biển, đường bộ. Dù tình trạng giao thông như vậy, nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn thành công trong những chuyến đi, đến nơi ông muốn đến để rao truyền Danh Chúa cho Dân Ngoại, bởi ông luôn có một mục đích rõ ràng và đeo đuổi mục đích đó. Không chỉ trong chuyến đi này, nhưng cả cuộc đời ông cũng vậy, và ông có thể nói rằng ông đã chạy đúng mục đích để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Chúa đã gọi ông (Phi-líp 3:14).

Nhiều khi chúng ta thất bại trong công việc Chúa vì chúng ta làm việc không có kế hoạch, thiếu mục đích cụ thể. Mọi việc cứ để tới đâu hay tới đó, nên dù mọi người đều tất bật góp phần nhưng kết quả không như mong đợi. Ngay cả cuộc đời của từng cá nhân cũng vậy.

Chúng ta có vạch ra một mục đích rõ ràng để đeo đuổi trong từng tháng, từng năm không? Hay chúng ta vẫn sống và để cho đời mình như bèo giạt mây trôi đến đâu hay đến đó? Hãy học theo gương Sứ đồ Phao-lô, sống có mục đích và nhắm mục đích mà chạy để cuộc đời chúng ta được ích lợi cho Chúa và cho gia đình mình.

Lạy Chúa, xin sử dụng con trong công việc Nhà Chúa. Xin dạy con biết “nhắm mục đích mà chạy” để cuộc đời con hữu ích cho Chúa nhiều hơn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

124 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page