top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hình Phạt Cho Người Không Ăn Năn


“Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả hình phạt khủng khiếp sắp giáng trên con dân Chúa? Thái độ của những nhà lãnh đạo thuộc linh và lãnh đạo đất nước ra sao khi chứng kiến hình phạt này? Một lần nữa, câu 18 cho biết nguyên nhân nào dẫn đến những điều kinh khiếp mà họ phải đón nhận?

Bắt đầu câu 5 cho thấy những lời cấp báo dành cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem về những điều kinh khiếp họ phải đón nhận. Đó là sự tấn công từ phương Bắc (câu 6), dù qua câu này chúng ta không biết nước nào tấn công Giu-đa nhưng chúng ta được biết mức độ nguy cấp và kinh khiếp của tai họa. Những cụm từ “tai nạn lớn, sự hư hại lớn, gió lớn hơn nữa…” cho thấy mức độ nguy hiểm mà dân Chúa đang đối diện là vô cùng lớn. Tiếp theo, là lời cảnh báo tai nạn đang rất gần kề, với những hình ảnh được mô tả như“sư tử ra từ rừng nó, kẻ hủy diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình,” cho thấy tai họa đang bắt đầu chứ không còn là sự cảnh báo của những điều sắp xảy ra. Tai nạn gần kề đến nỗi Tiên tri Giê-rê-mi so sánh với hình ảnh của một người canh giữ ruộng lúa. Quân thù đang vây hãm sát họ từ bốn phía, không còn đường nào để thoát thân. Ngoại trừ một điều duy nhất có thể cứu họ, đó là“hãy làm sạch hết điều ác trong lòng” (câu 14). Trước kia, những lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo đất nước đã đồng lòng phạm tội với Đức Chúa Trời mà không hề nghĩ đến hậu quả. Giờ đây, khi thấy những hình phạt Đức Chúa Trời đem đến, thì họ hết sức kinh khiếp, hoảng sợ. Chính sự gian ác trong đường lối và việc làm của tuyển dân đã đưa họ đến tình cảnh bi đát như vậy (câu 18).

Dường như đây là căn bệnh chung của nhân loại, đang khi đắm chìm trong tội lỗi, không ai chịu nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu. Họ phớt lờ những lời cảnh báo, và có vô vàn lý do để ngụy biện cho hành động sai trật của mình. Bài học này nhắc nhở rằng, nếu như trước khi hành động một việc gì mà mỗi người chịu ngồi nghĩ đến giá phải trả một cách nghiêm túc, thì có lẽ tội lỗi sẽ không tràn lan trên thế gian và đem đến cho con người những hậu quả chua xót. Đừng để đến khi đối diện với hình phạt thì mới hoảng sợ và ăn năn tội lỗi. Những hình phạt được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh trên thật khủng khiếp, nhưng chẳng đáng so sánh với hình phạt trong ngày chung cuộc.

Bạn có quyết định gì trong hiện tại để tránh được hình phạt trong tương lai?

Lạy Đức Chúa Trời Công Bình và Nhân Từ! Tạ ơn Chúa vì những cơ hội Ngài ban để con ăn năn tội lỗi, không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp. Xin giúp con càng sốt sắng rao truyền Phúc Âm để nhiều người được thoát khỏi hình phạt đời đời trong ngày Chúa trở lại.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page