top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm


“Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành” (câu 17a).Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đang nói đến vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô lại nhắc đến thập tự giá và phép báp-tem (câu 13)?

Điều này có liên hệ gì với chủ đề mà ông đang đề cập? Sứ đồ Phao-lô muốn nói với các tín hữu Cô-rinh-tô điều gì qua câu 17?Sứ đồ Phao-lô muốn khẳng định với các tín hữu tại Cô-rinh-tô hai điều quan trọng trong câu 13b. Thứ nhất, không phải chính ông hay bất kỳ một vị lãnh đạo thuộc linh nào đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của họ và đem đến cho họ sự cứu rỗi. Chỉ duy Đấng Christ mới đem đến cho họ sự tha thứ tội thông qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến thánh lễ báp-tem. Ông muốn họ nhớ rằng mọi người khi chịu phép báp-tem là thực hiện thánh lễ nhân danh Ba ngôi Đức Chúa Trời để tuyên xưng niềm tin của mình nơi Đấng Christ và công khai xưng nhận mình là môn đệ của Ngài.

Thế nhưng, bây giờ thay vì một lòng trung thành với Đấng Christ, thì họ lại tự hào lấy danh của loài người để làm người đứng đầu cho phe của mình.Sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu 17 rằng: “Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành.” Ông không có ý so sánh hơn thua giữa hai công việc hoặc cho rằng phép báp-tem là không cần thiết, nhưng ông muốn nói với những tín hữu đang muốn lấy danh ông để chia bè phái chống đối nhau rằng, ông chỉ được Chúa dùng làm phép báp-tem cho một số ít người thôi, còn nhiệm vụ chính Chúa giao cho ông là truyền giảng Phúc Âm cho họ. Những ai xưng mình là môn đệ của ông cần biết rằng việc ai làm báp-tem cho họ không quan trọng, vì tất cả chỉ là công cụ của Đức Chúa Trời, và chính phép báp-tem ấy không đem đến cho họ sự cứu rỗi. Dù là người thực hiện nghi thức báp-tem hoặc là người truyền giảng Phúc Âm cho họ thì tất cả cũng chỉ là đầy tớ Chúa chọn lựa và sai phái, chứ chẳng phải để tạo ảnh hưởng với những đối tượng mình đã làm báp-tem hay đã dắt về Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết những lời này nhằm nhắn nhủ những ai đang liên kết để tạo phe phái trong Hội Thánh của Chúa, xưa cũng như nay, cần phải thận trọng xem xét lại công việc của chính mình. Khi được Chúa dùng vào công việc nào thì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ chẳng phải làm cho người ta (Cô-lô-se 3:23).

Làm cho Chúa thì gây dựng lẫn nhau, nhưng làm cho người ta thì sẽ dễ gây chia rẽ.

Bạn đang được Chúa dùng vào công việc nào? Bạn có vì ai, hay có ai đang vì bạn, mà tạo nên những nhóm riêng trong Hội Thánh Chúa không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để ban cho con sự cứu rỗi trong Danh Ngài. Xin giúp con không vì ảnh hưởng của chính mình hay vì ảnh hưởng của người khác mà gây ra chia rẽ trong Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page