top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những Việc Quan Trọng Cần Làm


“Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc người giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dânGiê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Song song với việc hoàn tất vách thành, ông Nê-hê-mi đã làm gì (câu 1)? Vì sao những việc này quan trọng? Điều kế tiếp ông quan tâm đến là gì (câu 3-4)? Đâu là những lãnh vực trong đời sống cá nhân hay Hội Thánh mà bạn cần phải nhanh chóng khôi phục?Trước tiên, ông Nê-hê-mi lắp các cánh cửa và đặt những người canh cửa (câu 1) vì ông thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ thành. Kẻ thù thường tấn công vào các “cánh cửa” bỏ ngỏ, lơ là canh giữ trong đời sống cá nhân, gia đình, và Hội Thánh. Có nhiều người bị vấp ngã khi kẻ thù tấn công vào “cánh cửa” bạn bè; có những cặp vợ chồng đổ vỡ vì xem thường việc quản lý tài chính; có những Hội Thánh bị phá hoại vì mở cửa cho “tư tưởng cởi mở, phóng khoáng” để đủ thứ luồng thần học phi Kinh Thánh tràn vào. Do đó, cha mẹ, mục sư, người lãnh đạo thuộc linh đừng quên vai trò “canh cửa” mà Chúa giao phó cho mình.Sự thờ phượng Chúa cũng là điều không thể sao nhãng. Dân Chúa đã trải qua 52 ngày căng thẳng trong việc xây dựng vách thành, nhưng ông Nê-hê-mi không quên thiết lập những “người ca hát” và “người Lê-vi trong chức việc của họ” để khôi phục sự thờ phượng của dân chúng (câu 1).

Sự thờ phượng Chúa phải là trung tâm của sinh hoạt thuộc linh của cá nhân và cộng đồng con dân Chúa.Điều tiếp theo ông Nê-hê-mi thực hiện trong việc khôi phục dân Chúa chính là tìm kiếm và lập lên những nhà lãnh đạo thuộc linh. Tiêu chuẩn của ông Nê-hê-mi về người lãnh đạo là “trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác” (câu 2). Trung tín, đáng tin, liêm chính là những đức tính quan trọng của người lãnh đạo giúp họ hoàn thành những việc Chúa giao, sống ngay thẳng và làm gương cho gia đình cũng như Hội Thánh. Người lãnh đạo thuộc linh cũng cần phải kính sợ Chúa, nếu không thì không thể phục vụ Chúa.Bên cạnh đó, ông Nê-hê-mi rất chú tâm đến vai trò của từng cá nhân trong dân chúng. Ông biết không thể đặt sự an toàn của dân chúng nơi tường thành nhưng phải đặt trên cư dân của thành phố. Mỗi người phải tỉnh thức, khôn ngoan, kỷ luật, không mở cửa thành vào những giờ nguy hiểm, và “mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình” (câu 3), nghĩa là mỗi người đều có trách nhiệm về sự an toàn của thành.

Đời sống thuộc linh của gia đình và Hội Thánh chỉ có thể được khôi phục khi mỗi thành viên nhận biết vai trò quan trọng của chính mình.Bạn có kiểm tra lại đời sống thuộc linh và bạn cần làm gì để phục hồi và phát triển đời sống thuộc linh của bạn và tập thể?

Lạy Chúa, xin cho biết những sai phạm của con, của gia đình, và tập thể con; xin Ngài dạy con những điều cần làm ngay để phục hồi đời sống tâm linh của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page