top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Chúa Giê-xu Biết


“Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong Giăng 13:1-5 có bao nhiêu lần chép “Đức Chúa Giê-xu biết”? Chúa Giê-xu biết những điều gì và Ngài hành động ra sao? Sự hiểu biết đúng đắn Chúa muốn bạn biết là gì?Trong phần Kinh Thánh này, có hai lần ghi lại hai sự kiện cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng toàn tri: “Đức Chúa Giê-xu biết.” Câu 1a chép: “Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi.”

Câu 3 chép: “Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời.” Và tiếp theo mỗi điều Chúa biết là một hành động của Chúa với môn đệ.Chúa biết sắp đến thời điểm phải lìa thế gian để trở về cùng Cha, nên Ngài bày tỏ tình yêu Ngài với các môn đệ là những người đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài, Chúa biết họ sẽ ở lại một mình, sẽ đối diện với nhiều khó khăn, bức hại mà không có Chúa bên cạnh, nên Ngài vô cùng yêu họ. Ngài đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ họ suốt ba năm qua, Ngài sẽ tiếp tục thể hiện tình yêu với họ, ở cùng họ cho đến tận thế (câu 1). Khi Chúa biết Ngài đã thực hiện sứ mệnh Cha giao phó, biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời và sắp trở về cùng Đức Chúa Trời sau khi hoàn tất sứ mệnh Cha giao, thì Ngài bèn đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn thắt ngang lưng, lấy nước, lần lượt rửa chân cho các môn đệ và dùng khăn lau cho họ (câu 3-5).

Chúa Giê-xu, Đấng toàn tri, Ngài biết những điều cần biết và có hành động vô cùng khôn ngoan qua sự toàn tri của Ngài, đó là bày tỏ tình yêu thương vô hạn, đồng thời có hành động phục vụ trong tinh thần đầy tớ như Lời Ngài đã phán (Mác 10:45) để dạy dỗ những môn đệ yêu dấu của Ngài. Ngày nay, nếu chúng ta chỉ biết những điều chúng ta thích biết, hoặc không biết những điều cần phải biết thì chúng ta sẽ trở nên những người kiêu ngạo, sống theo ý riêng, chống nghịch Chúa. Chỉ khi nào chúng ta biết những gì cần biết, đó là nhận biết mình là con người tội lỗi để có thể đến dưới chân thập tự giá của Chúa Giê-xu mà đón nhận tình yêu Trời; biết mình được Chúa yêu nên quyết sống theo gương phục vụ trong tinh thần đầy tớ của Chúa để không còn tự hào vào năng lực bản thân, bằng cấp, chức vụ mà luôn sống trong tinh thần “rửa chân cho nhau,” thì đó chính là sự hiểu biết đúng đắn Chúa muốn.

Bạn có hiểu biết đúng đắn những điều cần biết như Chúa muốn chưa?

Cảm tạ Chúa đã cho con gương noi dấu chân Ngài. Xin cho con nhận biết tình yêu vô hạn và vững bền Chúa dành cho con để con luôn phục vụ trong tinh thần đầy tớ đẹp ý Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page