top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít


“Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phiên tòa của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo gồm những ai? Họ tố cáo điều gì? Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ ra sao? Qua đó, con dân Chúa liên hệ gì đến phiên tòa trong ngày chung thẩm?

Nguyên cáo có Thầy Tế lễ Thượng phẩm A-na-nia, vài trưởng lão, và Luật sư Tẹt-tu-lu. Ông Tẹt-tu-lu lớn tiếng nịnh hót Tổng đốc Phê-lít, sau đó rủa sả Sứ đồ Phao-lô như một thứ ôn dịch. Ông tố cáo Sứ đồ Phao-lô là người gây rối loạn giữa vòng người Do Thái, là đầu đảng của phái Na-xa-rét, làm ô uế Đền Thờ, nên đã bị lãnh đạo tôn giáo Do Thái bắt (câu 3-6). Có bản dịch thêm câu 7 “và chúng tôi muốn xử nó theo luật pháp của chúng tôi nhưng viên chỉ huy Ly-sia đến, bắt nó từ tay chúng tôi cách hung bạo và ra lệnh cho các nguyên cáo hãy đến hầu quan.” Ông Tẹt-tu-lu đề nghị tổng đốc tra hỏi Sứ đồ Phao-lô thì sẽ biết. Những người Do Thái cũng hùa theo, đồng tình và quả quyết những lời cáo buộc đó là đúng như vậy!

Bị cáo Phao-lô biện hộ: Ông chỉ mới lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng chưa được 12 ngày, và không một người nào bắt gặp ông tranh cãi với người nào hoặc xúi giục dân chúng nổi loạn trong Đền Thờ hay trong thành phố. Cho nên ông khẳng định những lời cáo buộc của ông Tẹt-tu-lu và những người Do Thái là dối trá, vu khống, không có bằng chứng nên không có giá trị pháp lý (câu 10-13). Sứ đồ Phao-lô thừa nhận ông đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu và giải thích đây là đạo tôn thờ Đức Chúa Trời. Ông tin và giữ mọi điều được chép trong các sách luật pháp và tiên tri, tin vào sự sống lại (câu 14-16). Sau những năm tha hương, ông trở về đem theo quà cứu trợ và của dâng tế lễ nhưng người Do Thái đã vây bắt ông vô cớ. Ông tiếp tục thách thức bên nguyên cáo đưa ra bằng chứng về sự sai quấy của mình (câu 13, 19-20).

Trong tòa án của Tổng đốc Phê-lít, nguyên cáo Tẹt-tu-lu dùng những lời dối trá để tố cáo; và Sứ đồ Phao-lô là bị cáo phải tự biện hộ. Trong tòa án chung thẩm, Sa-tan sẽ là nguyên cáo, con người là bị cáo, thẩm phán là Chúa Giê-xu. Ngài cũng sẽ là nhân chứng cho mọi lời nói, hành động, và cả những ý tưởng trong lòng của mỗi người. Trước mặt Chúa, những việc làm trong kín nhiệm đều sẽ bị phơi bày. Mọi tội nhân xứng đáng với bản án cao nhất là bị hình phạt đời đời trong lửa địa ngục. Điều kỳ diệu là Chúa Giê-xu cũng sẽ là luật sư biện hộ cho những người thuộc về Ngài, là những người đã tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, và chiếc áo công chính của Ngài sẽ bao phủ chúng ta.

Bạn đã chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng đối diện với tòa án chung thẩm?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã chết thay cho tội lỗi của con. Con mong đợi được gặp Chúa và ở với Ngài đời đời trong phước hạnh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page