top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay


“Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1b).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra tại đâu? Người phụ nữ Ca-na-an xin Chúa Giê-xu điều gì? Chúa trả lời ra sao và bà đáp ứng như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn học được bài học nào cho việc gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình?

Chúa Giê-xu dẫn các môn đệ đi về hướng bắc, vào vùng đất Dân Ngoại thuộc thành Ty-rơ và Si-đôn (nay thuộc xứ Lebanon). Ngài muốn có thì giờ riêng tư với các môn đệ, nhưng có một phụ nữ Hy Lạp, gốc Ca-na-an nhận ra Ngài (Mác 7:24-25). Bà xin Chúa chữa cho con gái mình bị quỷ ám đang nằm tại nhà. Qua câu chuyện, chúng ta thấy Chúa thử đức tin của người đàn bà ngoại quốc này ba lần.

Trước hết, Chúa im lặng, nhưng bà mẹ này không nản lòng mà cứ tiếp tục van xin. Kế đến, Chúa lên tiếng rằng Ngài giới hạn chức vụ mình cho người Do Thái. Thay vì nản lòng, bà mẹ này khiêm nhường quỳ xuống và tiếp tục van nài. Sau cùng, Chúa bảo rằng Ngài dành ưu tiên cho “con cái” tức cho người Do Thái. Chúa dùng từ “chó con” không phải là từ chỉ về loài chó hoang nhưng là từ chỉ về thú cưng nuôi trong nhà. Người Do Thái thời đó tự hào mình là tuyển dân của Chúa, xem thường người ngoại bang, xem họ là hạng người ô uế như loài chó hoang.

Bà mẹ này vẫn không thấy bị tổn thương, nhưng khiêm nhường cầu xin những ơn phước dư thừa của Chúa. Cách đối xử của Chúa dường như muốn làm nản lòng bà mẹ ngoại bang này, nhưng thật ra Chúa chỉ muốn thử nghiệm đức tin của bà mà thôi, vì cuối cùng Chúa khen đức tin của bà và đã chữa lành cho con gái bà. Qua câu chuyện, chúng ta học được những bài học về bà mẹ này như sau:

- Bà rất thương con, bà coi sự hoạn nạn của con là sự hoạn nạn của chính mình (câu 22, 25).

- Bà có đức tin lớn nơi Chúa Giê-xu, bà xưng Ngài là “con của Đa-vít,” một danh xưng dành cho Đấng Mết-si-a (Ê-sai 9:6).

- Bà rất kiên trì. Vì thương con và vì tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng đuổi quỷ, nên bà bền đỗ kêu cầu nơi Chúa, không bỏ cuộc.

Gương kiên trì cầu thay của người phụ nữ Ca-na-an rất đáng cho chúng ta noi theo. Cuộc sống hiện đại có nhiều cám dỗ khiến con cái dễ sa vào bẫy lưới của ma quỷ để xa rời Chúa mà đi theo con đường của thế gian. Vì vậy, để gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình, cha mẹ cần hết lòng kiên trì cầu thay cho con cái và người nhà mình.

Bạn có kiên trì cầu thay mỗi ngày cho con cháu mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con bền đỗ trong sự cầu thay cho đời sống tâm linh của những người trong gia đình mình, kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời tốt lành từ nơi Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page