top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đạo Đức Của Quan Tổng Đốc


“Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tổng đốc Phê-lít quyết định tạm hoãn phiên tòa? Trong thời gian giam giữ Sứ đồ Phao-lô, Tổng đốc Phê-lít đã cư xử với ông thế nào? Qua đó bạn nhận định thế nào về đạo đức của ông Phê-lít? Bạn học được gì qua câu chuyện này?

Sau khi lắng nghe hai bên trình bày trước tòa (câu 1-21), vị thẩm phán là Tổng đốc Phê-lít biết rõ niềm tin của Sứ đồ Phao-lô nên quyết định tạm hoãn phiên tòa, viện cớ đợi Quản cơ Ly-sia xuống thì mới phán quyết vụ án. Có lẽ ông có cảm tình với Sứ đồ Phao-lô qua bức thư của ông Ly-sia và được nghe lời của Sứ đồ Phao-lô tự biện hộ. Ông ra lệnh đội trưởng canh giữ Sứ đồ Phao-lô, rồi dặn phải cho ông tự do và không ngăn cấm thân nhân đến chăm sóc (câu 22-23).

Ít ngày sau, ông đưa vợ là người Do Thái đến nghe Sứ đồ Phao-lô giảng về niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng sau khi nghe Sứ đồ Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ, và sự phán xét trong tương lai thì ông run sợ không muốn nghe nữa. Ông thường đến trò chuyện với Sứ đồ Phao-lô nhưng không phải muốn tìm kiếm Chúa mà muốn tiền hối lộ. Và do muốn được lòng người Do Thái nên Tổng đốc Phê-lít cứ tiếp tục giam giữ Sứ đồ Phao-lô mà không xét xử. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô được bảo vệ trong tù suốt hai năm cho đến khi ông Bốt-tiu Phê-tu được bổ nhiệm đến thay ông Phê-lít.

Về phương diện đạo đức, vị thẩm phán này là người tham lam, tìm cách nhũng nhiễu dân chúng để nhận sự đút lót; bản chất nhu nhược chiều theo dư luận để củng cố địa vị. Về phương diện thuộc linh, ông rất cứng lòng, dù biết tội và run sợ khi nghe Sứ đồ Phao-lô giảng đạo nhưng lại tránh né không quyết định ăn năn để giải quyết tội của mình. Khi sống ham mê vật chất thế gian thì tấm lòng sẽ đóng chặt với Chúa và thiếu vắng tình yêu với người. Đó là nếp sống phổ biến của người đời, nhưng nếu chúng ta mang danh là con cái Chúa, nghe Lời Chúa mỗi tuần, học Lời Chúa mỗi ngày, biết rõ sự công chính, sự tiết độ, và sự phán xét sẽ đến mà lòng cứ hướng về đời này, miệt mài thu trữ và đeo đuổi tiền bạc, công danh, địa vị… thì chúng ta cũng chẳng khác gì Tổng đốc Phê-lít ngày trước! Cuộc đời sẽ được phước khi nghe Lời Chúa, học biết Lời Chúa và làm theo. Người nghe Lời Chúa dạy mà không làm theo thì Chúa Giê-xu ví như một người dại dột cất nhà mình trên cát, khi “có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều” (Ma-thi-ơ 7:26-27).

Điều gì cho thấy bạn sống theo Lời Chúa dạy và không ham mê vật chất thế gian?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã mạc khải cho con biết về sự công chính và sự phán xét đời sau. Xin cho con biết giữ mình khỏi những cám dỗ của vật chất thế gian để bước đi theo Chúa trọn cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page