top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nguồn Của Tình Yêu


“Này, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm:

Tình yêu thương bắt nguồn từ đâu?

Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài như thế nào?

Nhận biết Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu, chúng ta phải sống với nhau như thế nào?

Sứ đồ Giăng cho biết “vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời” (câu 7b). Chính Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu. Đây là nền tảng quan trọng để vị sứ đồ đưa ra lời khuyên “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11). Thông thường, chúng ta chỉ yêu thương khi được người khác yêu thương, quan tâm giúp đỡ, đối xử tốt, hay làm vừa ý mình. Còn những người hay làm tổn thương mình, hại mình, ghét mình thì chúng ta không thể yêu thương được. Tuy nhiên, yêu thương nhau là một mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho con dân Ngài từ buổi ban đầu (Lê-vi Ký 19:18). Và tại đây, Sứ đồ Giăng nhấn mạnh lại rằng vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự yêu thương (câu 7), chính Ngài là sự yêu thương (câu 8); vì vậy, là người được “sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời,” chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự chết của Con Một của Ngài trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ Ngài mà được sống (câu 9-10). Tưởng như là điều nghịch lý khi Chúa Giê-xu phải chết để chúng ta được sống. Nhưng nhờ Ngài làm của lễ chuộc tội mà những đòi hỏi công lý của luật pháp thánh được đáp ứng. Tại đó, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài và khiến chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Như vậy, Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta đã yêu Ngài trước. Trong thực tế, chúng ta là kẻ thù chống nghịch Ngài, ghét Ngài, không xứng đáng nhận tình yêu của Ngài. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau (câu 11).

Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu thương nhau như Chúa đã yêu? Chỉ khi nào chúng ta nhận biết mình là tội nhân đáng bị hư mất đời đời trước mặt Chúa, nhưng Chúa đã chấp nhận, yêu thương, tha thứ, cứu chuộc chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện. Giờ đây, chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu, do đó chúng ta cần phải để tình yêu của Chúa tuôn tràn qua chúng ta đến với người khác. Chúng ta yêu thương người khác bằng tình yêu của chính Ngài.

Bạn có nhận biết mình được sinh bởi Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu không?

Lạy Chúa, xin Ngài là nguồn của tình yêu chiếm hữu trọn vẹn đời sống con để con có thể yêu thương anh chị em con và yêu cả những người con không thể yêu được.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page