top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Ban Cho Yêu Thương


“Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (câu 16-17).

Câu hỏi suy ngẫm:

Đức Chúa Trời đem con người vào vườn Ê-đen để làm gì?

Ngài ban cho họ mệnh lệnh và lời cảnh cáo nào?

Lời cảnh báo yêu thương này nhằm đem lại lợi ích nào?

Bạn thường có thái độ nào với những mệnh lệnh và lời cảnh báo của Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời đã ban cho con người trách nhiệm quản trị đất và mọi loài sinh vật (1:26-28), và bây giờ Ngài tạo nên cho họ một môi trường và cơ hội để thực thi quyền quản trị ấy (câu 15). Bên cạnh đó, Ngài cũng ban cho họ mệnh lệnh không được làm điều gì và phải làm điều gì (câu 16-17). Trước hết, mệnh lệnh này bày tỏ cho con người đặc ân to lớn mà họ nhận được: “Tự do.” Trong khi đất và tất cả sinh vật trên đất, dưới biển đều không có quyền tự do vì chịu sự quản trị của con người, thì con người được ban cho sự “tự do” để sử dụng những điều Chúa ban cho mình (câu 16). Nhưng mệnh lệnh này cũng giúp cho con người nhận ra giới hạn của một tạo vật: Con người có thể quản trị những tạo vật khác trên đất, nhưng con người không được quên mình cũng là một tạo vật và chỉ được Đức Chúa Trời ban phước khi thuận phục ý muốn của Ngài.

Mệnh lệnh ngăn cấm này không bày tỏ sự hà khắc, độc đoán của Đức Chúa Trời, nhưng cho chúng ta nhận ra tình yêu thương của Ngài, vì nếu con người không nhận biết giới hạn của mình, làm những việc vượt quá giới hạn của một tạo vật thì “chắc sẽ chết” (câu 17). Nhiều người hỏi: Vì sao Đức Chúa Trời lại dựng nên cây biết điều thiện điều ác để con người phạm tội?

Đức Chúa Trời dựng nên cây biết điều thiện điều ác không nhằm mục đích làm cho con người phạm tội để rồi trừng phạt. Đức Chúa Trời không cần làm như vậy, vì nếu muốn trừng phạt con người thì Ngài có quyền làm bất cứ lúc nào, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương con người và cho con người được tự do chọn lựa, và vì tình yêu, Ngài cũng cảnh báo con người nữa. Nếu Chúa không cảnh báo thì khi ông bà A-đam, Ê-va ăn trái của cây biết đều thiện điều ác, họ có chết không? Cũng sẽ chết thôi! Như vậy, sự cảnh báo của Đức Chúa Trời cho ông bà A-đam, Ê-va là vì Ngài yêu thương họ.

Ngày nay, Chúa cũng ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa, nhưng Ngài cũng yêu thương và cảnh báo chúng ta tránh xa nhiều điều qua Lời Kinh Thánh, qua sự cáo trách của Chúa Thánh Linh, qua hoàn cảnh, qua sự nhắc nhở của người khác… Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết và thuận phục Ngài.

Bạn có biết ơn Chúa vì những cảnh báo, những giới hạn mà Chúa đặt ra cho bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết tình yêu của Chúa qua sự sửa dạy, hướng dẫn của Ngài trên đời sống con và giúp con có tấm lòng mềm mại, thuận phục ý muốn Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page