top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thức Ăn Của Người Thiêng Liêng


“Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang đề cập đến hai loại thức ăn nào? Mỗi loại dành cho những người nào? Tại sao ông nói các tín hữu Cô-rinh-tô chỉ có thể uống sữa? Vì sao có một số Cơ Đốc nhân sinh hoạt lâu năm trong Hội Thánh mà vẫn không tăng trưởng thuộc linh?

Nếu thân thể vật lý cần những dưỡng chất từ thức ăn thì đời sống thuộc linh cũng cần những “thức ăn” thích hợp để có thể tăng trưởng tâm linh. Sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, dù họ theo Chúa đã lâu nhưng ông không thể nói với họ như một người thuộc linh mà chỉ có thể nói như với các con đỏ trong Đấng Christ (câu 1). Và tiếp theo trong câu 2, Sứ đồ Phao-lô nói đến hai loại thức ăn, đó là “sữa” và “đồ ăn cứng.” Các tín hữu Cô-rinh-tô đã được Sứ đồ Phao-lô chăm sóc, nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng “sữa” ở giai đoạn đầu lúc họ mới tin Chúa, và khi họ đã đủ trưởng thành để thích nghi với “đồ ăn cứng” thì ông liền thay thế thực phẩm để thích ứng với nhu cầu phát triển thuộc linh của họ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tiêu hóa được thức ăn cứng mà chỉ có thể nuôi bằng sữa là thức ăn của những người mới tin Chúa. Lý do ông nêu ra là “vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.”

“Sữa” và “đồ ăn cứng” của người thiêng liêng không gì khác hơn đó chính là Lời của Đức Chúa Trời. “Sữa” chính là “những điều sơ học của Lời Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 5:12), tức những giáo lý hết sức căn bản. Và “đồ ăn cứng” là những sự dạy dỗ sâu nhiệm hơn trong Kinh Thánh. Dù là “sữa” hay “đồ ăn cứng” thì điều quan trọng hơn hết đó là khi một người ăn năn tội lỗi, được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị thiêng liêng, đều cần đến Lời của Đức Chúa Trời để lớn lên mỗi ngày. Người tin Chúa lâu năm nhưng không quan tâm đến việc học Lời Chúa mà chỉ bằng lòng với những nếp sống tôn giáo của mình thì hoàn toàn không thể giúp đời sống đức tin của người đó được tăng trưởng vì thiếu “thức ăn thiêng liêng.” Muốn trở nên người thiêng liêng, tức một Cơ Đốc nhân trưởng thành, thì không cách nào khác hơn là phải “ăn nuốt” Lời Chúa mỗi ngày. Thực trạng đáng lo là phần nhiều tín hữu chỉ thích những hoạt động, chú trọng đến việc làm hơn là ham thích đọc và học Kinh Thánh. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều Cơ Đốc nhân sống lâu năm trong Nhà Chúa nhưng lại “ốm yếu, suy dinh dưỡng thuộc linh” bởi vì Lời Chúa rất xa lạ với họ.

Bạn có kế hoạch gì cho việc học Lời Chúa bắt đầu từ hôm nay?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Xin cho con sốt sắng học Lời Chúa để giúp đời sống tâm linh của con được tăng trưởng, trở nên người thiêng liêng, qua đó hiểu được những điều thiêng liêng mà Ngài đã giãi bày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page