top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gieo Và Gặt


“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Người gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song người gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã làm những điều gì khiến Đức Giê-hô-va nổi giận với họ? Hậu quả cho những việc làm sai trái họ đã gieo là gì? Bạn quyết định đáp ứng như thế nào khi nhận những lời cảnh báo của Chúa đối với bạn?

Tưởng rằng vẫn sẽ mãi được sống trong những điều tội lỗi mà mình lựa chọn, nên các gia đình trong tuyển dân Ít-ra-ên vừa thờ phượng Chúa vừa an nhiên chuẩn bị của tế lễ để dâng cho nữ vương trên trời và các thần khác. Việc họ hiệp Danh Thánh của Đức Giê-hô-va với những sự không công bình thật sự là điều sai phạm nghiêm trọng, và là tội lỗi gớm ghiếc mà Chúa không thể dung thứ. Chính Đức Giê-hô-va phán với họ rằng những điều sai mà họ đang thực hiện đã làm cho Ngài buồn lòng, nổi giận, và giáng tai họa trên chính họ và cả xứ sở mà họ đang sinh sống. Khi “cơn giận và cơn thịnh nộ” của Chúa đổ xuống trên đất, thì “người ta và thú vật, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất, sẽ đốt cháy hết, chẳng tắt bao giờ” (câu 20). Đây là những hậu quả chua xót mà họ phải gặt lấy từ những việc làm sai trái mà họ đã gieo. Đức Giê-hô-va cho biết không phải khi họ chung lòng thờ lạy thần tượng là chỉ chọc giận Ngài mà thôi, nhưng hành động sai trật của họ đem đến cho họ sự bất an, cũng như sẽ chuốc lấy sự xấu hổ cho bản thân (câu 19). Bởi vì khi Chúa thi hành sự đoán phạt trên dân tộc họ, thì họ trở nên những người thất bại trước quân thù, mất nước, phải làm tôi mọi cho cường quốc xâm lăng. Khi ấy họ phải đón nhận sự cười chê từ những dân tộc chung quanh, và phải gánh trọn sự khốn khổ từ những hình phạt của Đức Chúa Trời.

Lời Chúa khẳng định về quy luật gieo, gặt rằng: “Người gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:8). Những hậu quả kinh khiếp từ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời có là động lực để chúng ta dừng lại những việc làm sai trái trong hiện tại, hay chúng ta vẫn bịt tai, nhắm mắt lầm lũi trong tội lỗi, để rồi phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va cho đất đai, súc vật, sản vật, cho cả chính mình. Hãy dừng lại để suy xét hầu cho sự ăn năn của chúng ta không quá muộn màng.

Bạn học được gì về gieo và gặt trong cuộc đời theo Chúa của bạn?

Lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Xin thức tỉnh con mỗi ngày, cho con thấy được sự kinh khiếp của những hình phạt mà con phải đón nhận khi làm điều sai, và dạy con biết kinh sợ trước những hình phạt mà Ngài dành cho những ai ngoan cố đi trong tội lỗi, để con luôn có đời sống vâng phục, mau chóng ăn năn để nhận được sự thương xót từ Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

149 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page