top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phục Vụ Chúa Và Yêu Thương Gia Đình


“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si về điều gì? Lời hứa nguyện “co-ban” là gì? Tại sao Chúa lên án họ giả hình? Hết lòng phục vụ Chúa có trái nghịch với việc yêu thương chăm sóc gia đình không? Làm thế nào để hài hòa giữa phục vụ Chúa và yêu thương gia đình?

Những người Pha-ri-si cáo buộc các môn đệ của Chúa Giê-xu không rửa tay trước khi ăn theo “lời truyền khẩu” hay luật truyền thống. Rửa tay không vì lý do vệ sinh mà là nghi lễ rửa tay để tẩy sạch những ô uế do tiếp xúc với vật hoặc người ô uế. Luật truyền thống là những lời diễn giải về Ngũ Kinh của ông Môi-se. Lúc đầu chỉ là truyền miệng; về sau được ghi lại thành sách và gọi đó là “luật pháp.” Người Pha-ri-si coi trọng luật truyền khẩu của loài người, đặt ngang hàng với luật pháp của Đức Chúa Trời, và rất chú trọng đến các nghi lễ bên ngoài.

Chúa Giê-xu lên án họ là đạo đức giả (câu 6) và Ngài đưa ra thí dụ điển hình là lời hứa nguyện “co-ban” theo luật truyền thống. “Co-ban” nghĩa là lễ vật dâng lên Chúa. Phần tài sản được tuyên bố “co-ban” là dành riêng cho Chúa, chỉ để lo việc thuộc linh, việc đền thờ, nên không thể sử dụng để giúp đỡ người khác, dù là cha mẹ già của mình. Họ nói: “Mọi điều tôi sẽ giúp cho cha mẹ được, thì đã là co-ban.” Chúa Giê-xu vạch rõ luật “co-ban” truyền khẩu hoàn toàn trái nghịch với điều răn thứ năm là phải hiếu kính cha mẹ. Người Pha-ri-si đã tránh né bày tỏ tình yêu thương và hiếu kính cha mẹ bằng luật “co-ban,” nhưng Lời Chúa dạy hiếu kính không phải chỉ bằng thái độ yêu thương, kính trọng mà còn phải bằng hành động chu cấp cụ thể những nhu cầu vật chất cho cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên con cháu phải tỏ lòng hiếu thảo và báo đáp công ơn cha mẹ. Ông lên án nặng nề những tín hữu không lo cấp dưỡng cho người nhà mình, ông cho họ là xấu xa hơn người ngoại đạo (I Ti-mô-thê 5:8).

Là con cái của Chúa, chúng ta phải đặt việc thờ phượng và phục vụ Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống (Ma-thi-ơ 22:37-38). Nhưng mặt khác, Chúa không muốn chúng ta lơ là bổn phận đối với gia đình riêng của mình. Phải tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo, và báo đáp công ơn cha mẹ. Phải dành thì giờ, công sức, tiền bạc, chăm sóc cho vợ, chồng, con, cháu của mình. Hăng hái trong công việc Chúa nhưng chểnh mảng việc gia đình; hoặc quá lo chăm sóc người nhà mà lơ là việc Chúa, cả hai việc đều không vui lòng Chúa. Vấn đề là chúng ta biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho đúng ý Chúa để chu toàn trách nhiệm phục vụ Chúa cùng yêu thương gia đình cách tốt nhất.

Bạn có hài hòa trong sự phục vụ Chúa và yêu thương gia đình không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết hết lòng thờ phượng và phục vụ Ngài, đồng thời cũng biết yêu thương, chu toàn bổn phận đối với gia đình mình.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page