top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Can Đảm An Táng Chúa


Nghe

“Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài” (Giăng 19:38).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép người A-ri-ma-thê là người thế nào? Ông đã làm gì cho Chúa Giê-xu? Thái độ của ông trước đây đối với Chúa ra sao? Vì sao ông có sự thay đổi? Bạn có thay đổi nào trong thái độ đối với Chúa qua mùa Thống Khổ này?

Chúa Giê-xu đã chịu bao đau đớn, sỉ nhục trên thập tự giá nhưng giờ thì những thống khổ của thân xác Ngài không còn nữa. Khi “mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30), khi sự chết đền tội của Ngài để nhân loại được tha thứ đã thực hiện xong, linh hồn Ngài đã được trao phó trong tay Cha yêu dấu. Khi chẳng bao lâu nữa, chiến thắng của Ngài sẽ được bày tỏ qua sự phục sinh thì không có lý do gì để Ngài phải chịu khổ nữa. Do đó, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Ngài một nơi an táng tốt đẹp, bởi một người yêu mến và kính trọng Ngài (Ê-sai 53:9).

Ông Giô-sép ở A-ri-ma-thê, một nghị viên Tòa Công Luận, là người giàu có và có địa vị, đồng thời cũng là một người tốt và công chính, đã đến xin quan Tổng đốc Phi-lát cho mang xác Chúa Giê-xu về chôn. Nhờ địa vị của mình, ông có thể tiếp cận quan tổng đốc để “bạo gan” đưa ra đề nghị này (Mác 15:43). Ông đã an táng Chúa trong một ngôi mộ đục trong đá, còn mới, chưa chôn ai bao giờ mà ông chuẩn bị sẵn để sau này chôn mình (Ma-thi-ơ 27:60). Với lòng yêu mến Chúa, muốn Ngài được chôn cất tử tế, ông đã sẵn sàng hy sinh tiền của, thậm chí sự an nguy của mình để lo an táng Chúa. Theo quy định thời đó, xác của tử tội chỉ được giao cho người thân. Nếu không phải là người nhà mà xin nhận xác, ông có thể bị nghi ngờ là đồng bọn với người bị kết tội mưu phản. Khi mạnh dạn đứng ra an táng Chúa Giê-xu, ông Giô-sép, trước đây là một môn đệ kín giấu của Ngài vì sợ người Giu-đa (Giăng 19:38), giờ đây cũng đã chôn đi bản ngã yếu đuối, đầy sợ hãi của chính mình để sống một cách can đảm và mạnh mẽ bởi đức tin. Điều gì đã khiến ông Giô-sép được biến đổi như vậy? Những gì ông đã tận mắt chứng kiến khi đối diện với thập tự giá của Đấng Christ, thấy được tình yêu thương, sự tha thứ, thẩm quyền Vua của Ngài… đã khiến ông không còn là một con người thụ động và nhút nhát nữa. Những gì ông chứng kiến đã thúc giục ông phải đứng dậy, mạnh mẽ dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất mà ông có thể dâng.

Trong Mùa Thổng Khổ và Phục Sinh này, khi suy nghiệm về thập tự giá của Đấng Christ có khiến bạn yêu Ngài nhiều hơn, sống can đảm, mạnh mẽ hơn để làm điều gì đó cho Ngài, hầu dâng lên Chúa điều tốt đẹp hơn mà trước đây bạn chưa hề làm được? Bạn có đồng ý chăng?

Lạy Chúa, khi con chiêm nghiệm về sự chết của Ngài, xin Chúa cho con cũng được biến đổi để có thể phục vụ Chúa mạnh mẽ hơn, sống can đảm hơn cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page