top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tội Lỗi Và Tình Yêu


Câu gốc: “Hỡi Ép-ra-im, thể nào Ta bỏ được ngươi? Hỡi Ít-ra-ên, thể nào Ta lìa được ngươi?” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã phạm tội gì trước mặt Chúa? Lòng Chúa đối với họ thế nào? Trước tội lỗi của họ, tình yêu của Đức Chúa Trời có tác động gì? Làm thế nào để đắc thắng trong cuộc tranh chiến giữa tội lỗi và tình yêu?

Tiên tri Ô-sê nhắc lại hoàn cảnh của người Ít-ra-ên từ trong quá khứ. Họ được Đức Chúa Trời chọn và đem ra khỏi ách nô lệ Ai Cập để được đưa vào Đất Hứa (câu 1). Ngài đã yêu thương chăm sóc họ rất chu đáo: Cung cấp vật chất, hướng dẫn tâm linh, dìu dắt tinh thần, chữa lành bệnh tật, tổn thương,… Ngài “đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương” kéo họ đến với Ngài (câu 3-4). Nhưng họ lại chạy theo thần tượng mà quên Chúa. Nhiều lần Chúa nhân từ đã dùng các tiên tri kêu gọi họ quay lại nhưng họ vẫn tiếp tục chối bỏ Chúa. Khi bị Chúa phạt, thay vì chạy đến kêu cầu cùng Ngài thì họ lại nương nhờ vào con người là Ai Cập và A-si-ri (câu 5).

Lòng Đức Chúa Trời buồn giận dân Ngài giống như tấm lòng người cha bị tan nát khi nhìn thấy con mình nổi loạn, không vâng lời. Trong sự công bình, thánh khiết của Ngài, Ngài không chấp nhận tội lỗi, và khi họ cứ liên tục phạm tội với Chúa thì chắc chắn phải nhận sự sửa phạt.Tuy nhiên, bởi tình yêu thương mà Chúa đã “cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im” (câu 9). Đây là phân đoạn Kinh Thánh rất cảm động nói về lòng yêu thương của Chúa dành cho dân Ngài. Khi đọc câu 8, chúng ta thấy dường như có một sự tranh chiến trong lòng Chúa. Với tội lỗi người Ít-ra-ên đã phạm, đáng lẽ họ phải bị trừng phạt, nhưng do Chúa quá yêu họ nên Ngài không nỡ bỏ họ hay hủy diệt họ. Từ hình ảnh của một người cha đau khổ về đứa con bội nghịch, câu 10 nói về Chúa như sư tử gầm thét trong cơn giận khiến người Ít-ra-ên run sợ chạy đến với Ngài. Tuy nhiên, một lần nữa Tiên tri Ô-sê đề cập đến sự thành tín và lòng nhân từ của Chúa sẽ đem họ trở về với Ngài (câu 11).

Ngày nay, trên hành trình theo Chúa, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng giống như người Ít-ra-ên, phạm tội làm Chúa buồn, được Chúa nhắc nhở, bị cáo trách rồi muốn ăn năn quay về. Nhưng sống giữa thế gian đầy cám dỗ bủa vây, chúng ta thường bị tranh chiến giữa tội lỗi và tình yêu của Chúa dành cho mình, nửa muốn từ bỏ tội lỗi để sống trong tình yêu Chúa; nửa không muốn vì bị tội lỗi trì kéo. Chỉ khi nào chúng ta bằng lòng để cho dây nhân từ và xích yêu thương của Chúa kéo chúng ta trở lại với Ngài thì chúng ta mới có thể từ bỏ tội lỗi mà quay trở về với Ngài.

Khi tranh chiến giữa tội lỗi và tình yêu, bạn có nhận ra tình yêu lớn lao của Chúa đối với mình không?

Lạy Chúa, xin cho con thấu hiểu lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa dành cho con để con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài, không khiến Chúa buồn lòng vì con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page