top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hội Thánh Là Đền Thờ


Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (Công Vụ 17:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Cựu Ước quy định về đền tạm và đền thờ Đức Chúa Trời như thế nào? Sứ đồ Phao-lô cho biết đâu là đền thờ của Đức Chúa Trời? Bạn sống thế nào khi biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời?

Dễ dàng tìm thấy trong sách Ngũ Kinh những quy định của Đức Chúa Trời ban hành về những vấn đề liên quan đến đền tạm - nơi Danh của Đức Giê-hô-va ngự. Từ vị trí đặt đền tạm, cách sắp xếp các màn, vật dụng… đến cả những người phục vụ trong đền thờ với những công việc cụ thể (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:9). Tất cả những quy định trên đem đến một sự trật tự, trang nghiêm, thanh sạch cho đền tạm. Vì thế, những lãnh đạo tôn giáo cũng như toàn thể dân Chúa đều phải chuyên tâm ghi nhớ để tuân giữ một cách trung tín. Khi dân Chúa đã định cư, thì đền tạm được thay thế bằng đền thờ với những vật liệu xây dựng bền vững hơn, song những quy định về trang trí, phân bố vị trí các vật dụng cũng như các nghi thức phải vâng giữ thì vẫn tương tự như thế.

Trong thời Tân Ước, chúng ta không tìm thấy sự phán dạy của Đức Chúa Trời về việc xây dựng đền tạm hay đền thờ vật chất, vì lời Chúa phán Ngài không ngự nơi đền thờ bởi tay con người dựng nên (Công Vụ 17:24), thay vào đó, nơi ngự của Ngài chính là Hội Thánh, là thân thể của Cơ Đốc nhân. Từ “mình” trong câu 16 ở dạng số nhiều, trong khi từ “đền thờ” ở dạng số ít. Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng tất cả anh chị em, hay nói chung là Hội Thánh, bao gồm cả đền thờ lòng và đền thờ vật chất, chính là nơi Danh của Đức Chúa Trời ngự.

Sứ đồ Phao-lô đã thật sự tạo được hiệu quả cao khi nhắc đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì ý thức về sự trang nghiêm, trật tự trong đền thờ là điều luôn hiện hữu trong lòng mỗi tín hữu khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Và điều này cũng mạnh mẽ nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô nghiêm túc xem xét lại đời sống của từng cá nhân, có thật sự xứng đáng để được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời chưa, khi mà giữa họ vẫn còn sự chia rẽ, tranh chấp, và cãi lẫy nhau. Đền thờ ngày xưa trang nghiêm, trật tự thế nào, thì đền thờ ngày nay cũng phải vâng giữ nề nếp ấy để Danh Chúa vui ngự cùng con dân Ngài. Mỗi Cơ Đốc nhân cần ý thức mình và anh chị em mình đều là đền thờ của Đức Chúa Trời để cùng nhau giữ gìn nếp sống thánh khiết, vui lòng Chúa, xứng đáng với Đấng đang ngự trong chúng ta.

Lời dạy Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ Hội Thánh là đền thờ của Chúa, để con sống xứng đáng khi bước vào trong đền thờ của Ngài, cũng như chuyên tâm gìn giữ đền thờ của Chúa luôn trật tự, trang nghiêm, thánh sạch để Ngài vui lòng ngự cùng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page