top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Chịu Quay Đầu


Câu gốc: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa được mô tả ra sao? Những từ ngữ nào được dùng để diễn tả sự cứng lòng của họ? Hình ảnh nào được so sánh để nói lên việc dân Chúa quyết không chịu ăn năn tội lỗi đã phạm?

Chắc rằng không ai bị vấp ngã mà lại chẳng tìm cách này hay cách khác để được đứng lên. Đây là lẽ thường tình trong cuộc sống. Thế nhưng, tuyển dân của Đức Chúa Trời lại có phản ứng ngược lại. Vì nếu họ có tinh thần phục thiện thì họ đã không bỏ ngoài tai những lời cảnh tỉnh mà Đức Chúa Trời đã sai các đầy tớ của Ngài đến với họ. Những lời mô tả, “mài miệt trong sự bội nghịch,” “khăng khăng giữ điều gian trá,” “chẳng chịu trở lại,” “chẳng có ai ăn năn điều ác của mình” (câu 4-6) đã mô tả thái độ và nếp sống tội lỗi của dân Chúa một cách sống động. Đức Giê-hô-va nhân từ, kiên nhẫn lắng tai để nghe, để đoái xem sự thay đổi giữa vòng dân Chúa nhưng Ngài chẳng nghe thấy trong môi miệng họ có lời nói ngay thẳng nào, và chẳng ai ý thức hay có biểu hiện ăn năn những điều ác mình đã phạm. Mỗi khi nghe được lời nhắc nhở về điều sai trật họ làm, thì họ thường hỏi ngược lại “Ta đã làm gì?” Điều này cho thấy họ không hề thừa nhận những việc họ đã làm là vi phạm luật pháp của Đức Giê-hô-va, làm cho Ngài buồn giận họ. Thái độ ương ngạnh, miệt mài trong tội lỗi của dân Chúa được ví sánh như hình ảnh những chiến mã xông thẳng vào trận. Một ưu điểm mà loài ngựa được chọn làm công cụ phục vụ chiến tranh đó là ngựa có thể huấn luyện để chúng vâng lời chủ nhân tuyệt đối. Khi xung trận, những chiến mã được lệnh của chủ nhân sẽ bất chấp hiểm nguy, cứ xông thẳng vào chiến trận không chùn bước, không thối lui. Cũng tương tự như “xông vào trận,” nhưng dân Chúa đang nhắm thẳng con đường sai trật để cứ miệt mài và khăng khăng xông tới, không chịu quay đầu. Trong trường hợp của tuyển dân thì đặc điểm này hoàn toàn không phải là ưu điểm.

Câu hỏi mà dân Chúa đã dùng, “Ta đã làm gì?” có lẽ cũng không quá xa lạ với mỗi chúng ta. Nếu được so sánh lòng trung tín theo Chúa và làm theo Lời Chúa của chúng ta giống như những chiến mã xông trận thì đây thật sự là điều đáng để chúng ta vui mừng và tự hào. Song nếu chúng ta không quay đầu nhưng cứ mãi đi trên con đường sai trật như “ngựa xông vào trận” (câu 6) thì thật sự là điều rất đáng lo ngại. Cứ miệt mài trong tội lỗi không chịu quay đầu, hoặc đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, thì đâu là hình ảnh mô tả tình trạng của mỗi chúng ta?

Khi Chúa nhắc nhở, bạn có lắng nghe, nhận biết để ăn năn và quay trở lại không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con tấm lòng mềm mại, sẵn sàng lắng nghe và chịu Chúa sửa dạy để mỗi ngày con được sống vui lòng Chúa hơn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page