top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giữ Luật Pháp Của Chúa


Câu gốc: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời tìm cách giết ông Môi-se? Điều này cho biết gì về bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời? Nhờ đâu ông Môi-se được Chúa tha mạng? Việc vâng giữ lời răn dạy của Chúa quan trọng như thế nào đối với bạn?

Đang khi gia đình ông Môi-se trên đường về Ai Cập, Đức Giê-hô-va hiện ra nơi quán trọ và tìm cách giết ông Môi-se vì ông đã không làm phép cắt bì cho con mình. Phép cắt bì là dấu hiệu giao ước của Đức Chúa Trời cùng ông Áp-ra-ham và hậu tự của ông; mỗi người nam trong dòng dõi Áp-ra-ham phải chịu cắt bì vào ngày thứ tám (Sáng Thế Ký 17:1-14). Đức Chúa Trời hứa thực hiện phần giao ước của Ngài với dân Chúa là làm Đức Chúa Trời của họ và ban cho họ cả xứ Ca-na-an làm cơ nghiệp thì Ngài cũng muốn dòng dõi Áp-ra-ham phải làm tròn phần giao ước của mình. Nếu một người Ít-ra-ên không làm phép cắt bì cho con mình thì người đó bị mất đặc ân là tuyển dân và bị trục xuất ra khỏi vòng dân Chúa (Sáng Thế Ký 17:14).

Tại đây, Chúa đã phạt nghiêm hơn đối với ông Môi-se vì ông được Chúa chọn làm lãnh đạo đưa tuyển dân ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong lúc mạng sống của ông Môi-se bị đe dọa, thì bà Sê-phô-ra, vợ ông đã nhanh chóng lấy con dao đá cắt bì cho con trai mình. Hành động của bà cho chúng ta biết Chúa đã nhắc nhở vợ chồng ông Môi-se phải làm điều gì và họ cũng biết rõ Chúa nổi giận vì lý do gì. Dù ông Môi-se đã sống ở cung vua Ai Cập suốt bốn mươi năm và ở trong hoang mạc Ma-đi-an bốn mươi năm, nhưng ông cũng đã được dạy dỗ về luật phép cắt bì, và ông cũng cho vợ mình biết luật đó. Khi ông Môi-se không giữ trọn giao ước với Chúa thì ông không xứng đáng làm người chăn dắt dân Ngài. Đức Chúa Trời không kiêng nể ai, Chúa yêu chúng ta nhưng Ngài chắc chắn sẽ đoán phạt chúng ta khi chúng ta không vâng giữ điều răn của Ngài. Chúa cho chúng ta biết rất rõ về những điều cần phải làm nhưng nếu chúng ta do dự hay cố ý bất tuân mệnh lệnh của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả về sau. Đức Chúa Trời cũng đã nguôi giận và tha cho mạng sống của ông Môi-se ngay sau khi con trai của ông được cắt bì (câu 26). Chúa nhân từ, hay thương xót, sẵn lòng tha thứ, Ngài muốn chúng ta giữ giao ước với Ngài để có đời sống phước hạnh, thuận hòa với Ngài. Vậy nên khi chúng ta nhận biết mình đang phạm tội với Chúa thì lập tức ăn năn ngay để nhận sự tha thứ của Ngài.

Bạn có cẩn thận làm theo những gì bạn học được, nghe được từ Lời Chúa không?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp con biết kính sợ Chúa, vâng giữ lời răn dạy của Ngài để con được sống phước hạnh trong đời này cũng như trong cõi vĩnh hằng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page