top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tự Tha Thứ


Câu gốc: “Ngài phán cùng người đếnlần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu Ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên Ta” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ ba lần về điều gì? Ba lần Chúa kêu gọi ông chăn chiên Chúa, bày tỏ tấm lòng của Ngài đối với ông như thế nào? Ăn năn thật theo Kinh Thánh bao gồm những gì? Tự tha thứ ảnh hưởng thế nào trong sự phục vụ Chúa?

Giăng 21:14 cho biết Chúa Giê-xu Phục Sinh đã hiện ra cho các môn đệ hai lần. Lần hiện ra thứ ba này, Chúa hỏi ông Phi-e-rơ ba lần cùng một vấn đề là tình yêu của ông đối với Ngài. Rồi ba lần Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ chăn chiên Ngài. Điều này cho thấy Chúa bày tỏ tấm lòng tha thứ và tin dùng ông mặc dù ông ba lần chối bỏ Ngài (Ma-thi-ơ 26:69-75).

Theo Kinh Thánh, ăn năn thật phải bao gồm ba yếu tố: biết (lý trí), buồn (tình cảm), và bỏ (ý chí). Trước hết, biết, công nhận rằng tư tưởng, thái độ, hành động mình là sai luật pháp Chúa, như Vua Đa-vít công khai xưng nhận tội lỗi (II Sa-mu-ên 12:13). Tiếp theo là đau buồn vì tội lỗi của mình, như Sứ đồ Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu cảnh cáo nên ông “khóc lóc đắng cay” (Ma-thi-ơ 26:75). Và sau cùng, phải có hành động từ bỏ điều xấu mà quay về với Chúa. Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt biết mình phạm tội phản Chúa, ông đau buồn, nhưng thay vì quay về với Chúa thì lại đi thắt cổ tự tử! (Ma-thi-ơ 27:3-5). Ông chỉ hối hận mà không hối cải nên Chúa Giê-xu gọi ông Giu-đa là “đứa con của sự hư mất” (Giăng 17:12).

Sứ đồ Phi-e-rơ ăn năn thật, được Chúa tha thứ, nhưng nếu ông không tự tha thứ, ông không thể dứt bỏ mặc cảm tội lỗi, thì việc chăn bầy mà Chúa giao phó sẽ gặp trở ngại: hoặc không làm được, hoặc không được hoàn toàn tự do, thoải mái trong công tác chăn bầy. Cũng giống như Sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta là con cái thật của Chúa cũng từng trải những lần phạm tội với Chúa. Khi thật sự ăn năn xưng tội và lìa bỏ điều xấu, chúng ta phải tin chắc vào sự tha thứ của Chúa dựa theo Lời Kinh Thánh trong thư I Giăng 1:9. Chúa tha thứ, không còn ghi nhớ (Hê-bơ-rơ 8:12), Ngài “ném hết thảy tội lỗi chúng ta xuống đáy biển” (Mi-chê 7:19). Bởi tình yêu, Chúa tha thứ chúng ta khi chúng ta ăn năn thật sự, chúng ta cũng phải tự tha thứ, giải thoát mình khỏi những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ. Có như thế, chúng ta mới có thể tìm được niềm vui trong sự phục vụ Chúa, cũng như sẽ phục vụ cách tự do và thỏa nguyện.

Mỗi khi lỡ phạm tội, bạn có thật sự ăn năn không? Khi được Chúa tha, bạn có tự tha thứ để phục hồi niềm vui trong sự phục vụ không?

Lạy Chúa, mỗi lần ma quỷ nhắc lại những tội lỗi trong quá khứ mà con đã thật sự ăn năn, xin Chúa giúp con xác tín rằng Ngài đã hoàn toàn tha thứ để con hết lòng phục vụ Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page