top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xét Lòng


Câu gốc: “Tôi giữ chặt sự công bình mình không rời bỏ nó; trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát đã nói gì trong Gióp 25:4-6? Ông Gióp đã xét lòng và khẳng định mình là người thế nào? Tại sao ông phải thề? Bạn noi gương ông Gióp và Vua Đa-vít luôn xét lòng mình như thế nào? Làm thế nào để bước vào con đường đời đời?

Không phải mọi hoạn nạn con người gặp phải đều là hình phạt của Đức Chúa Trời vì tội họ làm ra. Ông Binh-đát đã cho rằng không ai là công chính trước mặt Chúa (Gióp 25:4-6), Ngài là Đấng thánh khiết, nên buộc phải phạt con người về tội lỗi họ đã làm. Cho nên ông Gióp gặp khổ nạn là vì ông Gióp đã phạm tội. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, khi xét lòng, ông Gióp giữ vững lập trường liêm chính của mình và không chấp nhận hoạn nạn đến với ông là do tội ông làm ra. Ông nói quả quyết: “Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề” (câu 2a). Khi ông Gióp thề, ông chứng minh sự chắc chắn về bản thân mình tới mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hình phạt, hay chịu chết. Ông nói chắc rằng khi ông còn sống, “hễ hơi thở tôi còn” và “sinh khí còn,” ông sống ngay thẳng, “môi tôi chẳng nói sự gian ác” và “lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối,” dù có chết ông vẫn “quả quyết rằng tôi trọn vẹn” (câu 3-5). Ông kết luận rằng trọn đời, lương tâm ông chẳng cáo trách ông (câu 6).

Ông Gióp đã chân thành xét lòng trước Đức Chúa Trời, còn chúng ta thì sao? Xét lòng là điều mỗi Cơ Đốc nhân cần phải làm mỗi ngày. Không phải chờ đến trước khi dự Thánh lễ Tiệc Thánh đầu tháng, chúng ta mới xét lòng mình, nhưng phải luôn làm điều đó trong mỗi khi cầu nguyện, trước khi ăn, trước khi ngủ, và bắt đầu một ngày mới. Vua Đa-vít thưa với Chúa: “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24 BTTHĐ). Chúa Giê-xu phán: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Như vậy, không những khi chúng ta làm một hành động sai trật, chúng ta mới phạm tội, mà khi tư tưởng chúng ta hướng về những điều tội lỗi thì chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Khi tư tưởng phạm tội, có thể con người không biết, nhưng Chúa Toàn Tri biết.

Ngày nay, Chúa Thánh Linh luôn dạy dỗ, cáo trách, hướng dẫn chúng ta sống và làm theo Lời Chúa. Hãy học theo đời sống của ông Gióp, chân thành xét lòng mình, và nhờ Lời Chúa cùng sức Chúa để có lương tâm trong sạch. Hãy học như Vua Đa-vít, nương cậy nơi Chúa và xin Chúa giúp chúng ta khỏi những sự cám dỗ, khỏi con đường tội lỗi, mà dẫn chúng ta vào con đường đời đời.

Bạn có xét lòng và nhờ cậy Chúa dẫn mình vào sự sống đời đời không?

Lạy Chúa, xin tha tội cho con từ trong tư tưởng đến hành động. Xin Chúa tra xét lòng con, dạy con đi trong con đường của Chúa; xin dẫn con vào con đường đời đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page