top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiếu Kính Cha Mẹ


Câu gốc: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao hiếu kính cha mẹ là điều quan trọng nhất? Con cái phải bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ như thế nào? Phần thưởng nào dành cho những người hiếu kính cha mẹ? Bạn đang làm gì và sống như thế nào để bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình?

Sau khi dạy con cái phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn là “hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” Điều răn này đi kèm với một lời hứa “hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16). Đây là điều răn đầu tiên trong loạt các điều răn về cách đối xử giữa con người với nhau sau bốn điều răn về bổn phận của con người đối với Chúa.

Một số người nói Tin Lành là “đạo bỏ ông bỏ bà,” nhưng theo lời dạy trong Kinh Thánh, hiếu kính cha mẹ là điều quan trọng nhất trong nếp sống Cơ Đốc vì đây là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Sống bất kính với cha mẹ là đi ngược với điều răn, đồng nghĩa với chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Trong Rô-ma 1, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, bất hiếu là một biểu hiện của sự suy đồi đạo đức, và trong ngày cuối cùng, những ai bất hiếu với cha mẹ sẽ bị Đức Chúa Trời xét đoán cùng với người vô tín. Ngược lại, người hiếu kính cha mẹ sẽ được phước và được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho.

Hiếu kính cha mẹ không chỉ là một lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Con cái phải hiếu kính cha mẹ, vì cha mẹ không những đã sinh chúng ta ra, mà còn hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc chúng ta nên người. Có những lúc cha mẹ phải đối diện với những áp lực của cuộc sống, nên không tránh khỏi sự nóng nảy, nổi giận vô cớ, chúng ta cần phải hiểu và cảm thông. Đôi lúc vì hoàn cảnh cuộc sống, cha mẹ thiếu sót trong trách nhiệm hay vô tình làm tổn thương chúng ta, thì chúng ta cũng phải hiếu kính cha mẹ mình. Chúng ta cần bày tỏ lòng hiếu kính bằng cách vâng phục cha mẹ mình trong Chúa (câu 1). Khi cha mẹ cần giúp đỡ việc gì, chúng ta phải làm ngay trong tinh thần sẵn sàng, không phàn nàn, không viện cớ để từ chối. Khi cha mẹ già yếu, không còn minh mẫn nữa chúng ta càng phải gần gũi, yêu thương, chăm sóc nhiều hơn. Cha mẹ già yếu thường nghĩ rằng họ là gánh nặng của con cái, chúng ta phải tìm cách an ủi để cha mẹ không mặc cảm. Khi cha mẹ qua đời, chúng ta phải lo tang lễ chu đáo trong khả năng, anh chị em sống hòa thuận để làm rạng rỡ cha mẹ đã khuất.

Bạn thấy có điều nào cần thay đổi sau khi học xong bài này?

Cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một gia đình phước hạnh. Xin giúp con luôn yêu thương, hiếu kính cha mẹ như Lời Chúa dạy để gia đình con luôn được phước.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

165 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page