top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xưng Tội


 Câu gốc: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đề cập đến những tội lỗi gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Có tội lỗi nào bạn đang giấu kín với mọi người không? Làm thế nào để được Chúa tha tội?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Gióp cho biết ông không chỉ sống đạo đức với những người chung quanh mà còn cẩn thận giữ lòng trong sạch với Chúa. Ông không vì sợ người đời biết tội ông làm, khinh chê ông, mà “che tội mình như A-đam” hay “giấu sự gian ác mình trong lòng” (câu 33-34). Ông đối diện với Chúa và luôn xét lòng mình. Có những tội nếu ông làm, con người không hay biết, nhưng ông cũng không vi phạm vì biết làm như vậy là sai Lời Chúa. Một trường hợp tiêu biểu là ông có toàn quyền trên đất đai của ông, nhưng ông không lạm dụng quyền, ông không làm sai Lời Chúa, để rồi “đất tôi kêu cáo” là ông phạm tội (câu 38). Luật pháp của Chúa cấm gieo ruộng hai thứ giống (Lê-vi Ký 19:19b), và “đất phải nghỉ” trong năm sa-bát (Lê-vi Ký 26:2-7), nên nếu ông lạm dụng đất, không vâng lời Chúa, Ngài sẽ phạt ông. Ông Gióp cam đoan lời nói đúng đắn của ông qua việc chấp nhận hình phạt nếu ông phạm tội cùng Ngài.

Ngày nay, vẫn còn rất nhiều con cái Chúa sợ người thế gian hơn kính sợ Chúa. Họ cố gắng giấu tội và chỉ xưng tội khi người khác biết tội họ đã làm. Nhiều người đã dùng thế lực hay tiền bạc để lôi kéo người khác, sai khiến người khác che đậy tội mình, nhưng dù họ có giấu được người, thì làm sao họ có thể giấu được Đức Chúa Trời. Xã hội càng phát triển, tội lỗi càng tinh vi. Nhiều người đã bắt ép cơ thể mình làm việc bảy ngày dù biết Chúa dạy phải nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Những người khác thì chăm vào công việc để kiếm tiền, dẫn đến nương cậy vào tiền thay vì nương cậy vào Chúa. Họ đã làm mình trở nên nô lệ của vật chất, mệt mỏi và gánh nặng. Họ có thể cho rằng mình chỉ ngược đãi bản thân, gia đình mình nên họ đâu có phạm tội với ai, nhưng họ quên rằng họ đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo dựng nên họ, sự sống của họ, hơi thở của họ, tiền tài, địa vị, và ngay cả con cái của họ cũng đều là của Chúa ban cho. Khi họ lạm dụng, ngược đãi bản thân, gia đình họ, là đã phạm tội với Chúa.

Lời Chúa phán: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Ước mong mỗi chúng ta xưng tội mình với Chúa, và xin Chúa tha thứ tội lỗi. Hãy ăn năn khi còn cơ hội, vì con đường tội ác sẽ dẫn đến hình phạt và sự hư mất đời đời.

Bạn có giấu tội lỗi mình và tiếp tục sống trong tội lỗi không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã chết vì tội con. Xin Cha tha thứ cho con vì con đã phạm tội với Ngài. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con tránh xa tội lỗi và đi theo đường Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page