top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giúp Nhau Để Chiến Thắng


 

Nghe AudioCâu gốc: “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt” (Truyền-đạo 4:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Kế hoạch chiến đấu với quân A-ma-léc của ông Môi-se như thế nào? Ai đã cùng lên trên đồi với ông Môi-se? Sự hiệp một và giúp đỡ nhau giữa ba người trên đỉnh đồi góp phần gì trong sự chiến thắng quân A-ma-léc? Bạn hỗ trợ người lãnh đạo của mình như thế nào?

Đứng trước sự khiêu chiến của quân A-ma-léc, ông Môi-se đã có kế hoạch cụ thể để chiến đấu. Ông ra lệnh cho ông Giô-suê tuyển chọn những tráng sĩ là những người mạnh mẽ, dũng cảm trong Ít-ra-ên để cùng ông Giô-suê ra trận. Riêng ông Môi-se không ra trận, ông chỉ đứng trên đỉnh đồi để cầm gậy của Đức Chúa Trời. Cùng đi lên đồi với ông có hai ông A-rôn và Hu-rơ (câu 10b). Hôm sau, trận chiến diễn ra và ông Giô-suê làm y như lời ông Môi-se căn dặn (câu 10a). Kinh Thánh cho biết: “Hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Ít-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn” (câu 11). Rõ ràng thể xác con người có giới hạn, một người không thể cầm gậy trên tay và đưa lên suốt ngày mà không mỏi. Vì thế, ông A-rôn và ông Hu-rơ có mặt để hết lòng giúp đỡ ông Môi-se. Hai ông mỗi người một bên ông Môi-se thay phiên nhau đỡ tay cầm gậy Đức Chúa Trời lên để giữ cho người Ít-ra-ên luôn đánh thắng cho đến khi mặt trời lặn (câu 12). Cuối cùng, ông Giô-suê đã đánh bại quân A-ma-léc (câu 13).

Dù Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho người Ít-ra-ên chiến thắng nhưng hành động hiệp nhất và hỗ trợ lẫn nhau giữa ba ông Môi-se, A-rôn, và Hu-rơ đã đem lại sức mạnh trong chiến trận này. Ông Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan đã dạy trong Truyền-đạo 4:12 rằng: “…một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.” Dây bện ba tao là dây có ba sợi được bện chung thành một sợi. Ông Môi-se hết lòng hiệp một với hai ông A-rôn và Hu-rơ; và hai ông A-rôn và Hu-rơ cũng hết lòng chung sức để hỗ trợ người lãnh đạo của mình khác nào sợi dây bện ba tao. Nhờ đó, họ đã góp phần không nhỏ trong sự chiến thắng của người Ít-ra-ên dù họ không trực tiếp đánh trận.

Sự hiệp một lúc nào cũng mang đến một sức mạnh không ngờ trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội đều cần sự hiệp một, nhằm tạo ra một sức mạnh vô biên để đạt kết quả hữu hiệu cho công việc. Hội Thánh ngày nay cần có những người luôn sẵn sàng hiệp một để hỗ trợ người lãnh đạo, và người lãnh đạo cũng cần hiệp một với mọi con dân Chúa, tất cả cùng nhau hiệp một lòng gây dựng Hội Thánh Chúa được phát triển. Chính sự hiệp một của những người lãnh đạo và con dân Chúa sẽ mang đến một sức mạnh có thể đánh bại mọi sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ, và chinh phục được nhiều linh hồn cho Chúa.

Bạn có sẵn sàng hiệp một vì mục đích chung của Hội Thánh và luôn ủng hộ người lãnh đạo của mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sẵn sàng hiệp một để hỗ trợ người lãnh đạo Hội Thánh và cùng nhau góp phần gây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page