top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hai Tốt Hơn Một Khi Làm Việc Chung


 Câu gốc: “Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao hai người làm việc chung sẽ tốt hơn một? Lý do nào khích lệ bạn làm việc chung với tín hữu khác trong Hội Thánh?

Ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa là sống với nhau trong cộng đồng đức tin. Đây là chương trình của Ngài từ lúc ban đầu khi Ngài phán, “loài người sống một mình không tốt” (Sáng Thế Ký 2:18). Trước giả sách Truyền-đạo 4:9-12 nêu ra bốn lý do tại sao chúng ta không nên sống tách biệt với người khác. Chúng ta sẽ lần lượt học qua bốn lý do này.

Trước hết, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.” Từ “công việc” nói lên sự lao động khó nhọc của một người; và từ “công giá” chỉ về tiền công, hay sự tưởng thưởng cho công sức lao động. Hai người làm việc chung với nhau thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn và lợi tức cũng cao hơn. Chúng ta có những việc khó nhọc phải làm trong đời sống như xây dựng hôn nhân hạnh phúc, dạy dỗ con cái, làm công việc Chúa, chia sẻ Phúc Âm cho người khác… Những việc khó nhọc đó sẽ kết quả nhiều hơn khi chúng ta làm việc chung với nhau.

Sứ đồ Phao-lô nói về sự phục vụ Chúa của mình và của ông A-bô-lô rằng: “A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ… Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên…. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm” (I Cô-rinh-tô 3:5-8). Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta thấy có những người trồng và có những người tưới. Người trồng, người tưới là mỗi cá nhân, nhưng khi các cá nhân làm việc chung với nhau, thì từng cá nhân không chỉ được phần thưởng về việc mình trồng hay tưới, nhưng sẽ được phần thưởng tốt hơn, đó là sự nhân lên, sự tăng trưởng bởi sự làm việc chung với nhau.

Tại công viên quốc gia Yosemite ở bang California, Hoa Kỳ, du khách được nhìn xem những cây tùng bách cổ thụ (redwood cũng được gọi là sequoia). Sequoia là loại cây to nhất và cao nhất còn sống trên trái đất. Có những cây cao 100 mét và sống trên 2500 năm. Một đặc điểm phải nói về cây sequoia là rễ của nó không đâm sâu trong lòng đất, nhưng lại mọc ngang ra rất xa, cách gốc đến 30 mét. Chúng đan lại với nhau và đan với rễ những cây sequoia mọc bên cạnh thành một mạng lưới dinh dưỡng lẫn nhau giữ cho cây vươn cao vững chắc và trường thọ. Rừng cây sequoia là một hình ảnh minh họa về sức mạnh và lợi ích của sự hiệp một làm việc chung của Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh khiến Hội Thánh vững mạnh, nuôi dưỡng tâm linh lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Nếu chúng ta sống và phục vụ đơn độc trong Hội Thánh, chúng ta đã sống sai với Lời Chúa dạy.

Bạn thích làm việc chung hay làm việc một mình trong Hội Thánh? Tại sao?

Lạy Chúa, xin giúp con sống hòa đồng và có tinh thần làm việc chung với anh chị em trong Hội Thánh để cùng nhau đem lại sự gây dựng và phát triển công việc Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page