top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chạy Thi Với Ngựa


 Câu gốc: “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông hay tin người A-na-tốt đang rình để hại mạng sống ông? Lời thách thức Chúa dành cho ông có ý nghĩa gì? Bạn áp dụng bài học này như thế nào?

Tiên tri Giê-rê-mi đang đối diện với nỗi sầu thảm lớn. Bên cạnh nỗi đau của dân tộc khi đang sắp phải đón nhận cơn đoán phạt, là sự ray rứt trong tâm hồn khiến ông mệt mỏi và cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình của Ngài. Trước mắt Tiên tri Giê-rê-mi chỉ thấy người ác và người dối trá đang được an lành và thịnh vượng. Đầy dẫy trong tâm trí ông là hình ảnh những người đã từng hưởng ân huệ của Đức Chúa Trời, nhưng lại đối với Ngài cách giả dối “…Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài,” và ước ao lớn nhất của ông bây giờ là nhìn thấy họ phải đón nhận sự đoán phạt từ Đức Giê-hô-va, mong Ngài “…kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết” (câu 2-3).

Lời thách thức của Đức Giê-hô-va đã trả lời cho những thắc mắc mà Tiên tri Giê-rê-mi đang đối diện. Ngài cho ông biết rằng việc “…Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đương phản ngươi…” (câu 6) là những điều đang khiến ông mỏi mệt, sờn lòng, nhưng đây chỉ ví như ông đang chạy đua với người chạy bộ mà thôi. Ông còn phải vì Danh Chúa để đối diện với thách thức lớn hơn, là “chạy thi với ngựa,” tức với vua, quan, và các thầy tế lễ gian ác. Nếu ông chỉ cảm thấy được an ổn trong xứ thái bình, thì trong ngày nguy biến như sông Giô-đanh dâng tràn ông sẽ thế nào (câu 5).

Tiên tri Giê-rê-mi từng mạnh mẽ công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dù phải đối mặt với lãnh đạo tôn giáo và đất nước. Nhưng nay ông cảm thấy thật mệt mỏi, nặng lòng. Đức Giê-hô-va, Đấng đã biết, đã thấy, và đã thử lòng Tiên tri Giê-rê-mi, chính Ngài biết rõ sức lực của ông hơn chính ông cảm nhận về mình. Ông đang phải đối diện với sự phản bội của những người gần gũi, thân thương. Như thế, phần nào ông cảm nhận được nỗi đau của Đức Giê-hô-va, vì khi chính cây Ngài gieo trồng, nuôi lớn, lại đem lòng bội nghịch cùng Ngài. Lời thách thức nhằm tiếp thêm sức mạnh cho Tiên tri Giê-rê-mi, trước tiên để ông nhìn lại mình và nan đề đang đối diện, để ông tiếp tục nương nơi sức Chúa mà “chạy thi với ngựa,” tức là đủ sức đối diện với những thách thức lớn hơn.

Không phải lúc nào Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự thoải mái dễ chịu, nhưng khi chúng ta cứ dấn thân và tận hiến cho Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn, thì kết quả cuối cùng sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trong Chúa.

Bạn có muốn được Chúa dùng để “chạy thi với ngựa” không?

Lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Xin giúp con mỗi ngày thêm vững vàng, có đủ năng lực Ngài ban để không những chạy thi với “kẻ chạy bộ” nhưng đủ sức để “chạy thi với ngựa” nữa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page