top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Danh Cha


 Câu gốc: “Danh Cha được thánh”(câu 9b).

Câu hỏi suy ngẫm: Danh nói đến điều gì? Bạn mong muốn gì cho Danh của Chúa? Điều đó có nghĩa gì và được bày tỏ trong đời sống hằng ngày của bạn ra sao?

Bài Cầu Nguyện Chung có hai phần: câu 9-10 là ba điều cầu nguyện liên hệ đến Đức Chúa Trời; và câu 11-13 là ba điều cầu nguyện liên hệ đến chúng ta. Như vậy mục đích đầu tiên của sự cầu nguyện không phải là cầu xin cho chính mình mà là chúc tụng, tung hô, và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trước nhất là vì vinh quang của Đức Chúa Trời chứ không phải vì nhu cầu của mình. Ngày nay nhiều tín hữu đã sai lầm vì chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu. Mục sư John MacArthur nói rằng: “Nhiều Cơ Đốc nhân cầu nguyện giống như những thủy thủ sử dụng máy bơm - chỉ bơm khi chiếc thuyền bị rò rỉ nước.”

Sau lời chúc tán Chúa, Bài Cầu Nguyện Chung hướng đến “Danh Cha.” Danh Chúa không chỉ nói đến danh xưng của Ngài, nhưng còn nói đến chính Ngài và bản tính của Ngài nữa. Chúng ta đến với Chúa để thờ phượng và cầu nguyện cùng Ngài là vì chúng ta nhận biết Ngài là ai và bản tính Ngài là gì. Chúng ta đang cầu nguyện với một Đấng công bình và yêu thương, nhân từ và hiền lành, mau làm ơn và chậm nóng giận. Khi một người hạ lòng ra mắt Chúa để cầu nguyện thì cũng là lúc người đó chiêm ngưỡng bản tính đẹp đẽ và cao trọng của Ngài. “Danh Cha được thánh.” “Thánh” nghĩa là biệt riêng. Danh Chúa được tôn thánh khi chúng ta dành cho Chúa một vị trí độc tôn, riêng biệt, cao trọng nhất. Mỗi khi cầu nguyện hay thờ phượng Chúa, chúng ta phải tự xét lấy mình xem có điều gì đang xâm chiếm hoặc lấn át vị trí tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta không.

Danh Cha còn được tôn thánh qua chúng ta khi đời sống chúng ta phản ảnh bản tính tốt đẹp của Ngài. Trong Phúc Âm Yếu Chỉ của Mục sư Luther có câu hỏi: “Khi nào biết Danh Chúa được tôn thánh giữa chúng ta?” Và câu trả lời là: “Khi cả đời sống và giáo lý của mỗi chúng ta đều bày tỏ Danh Đấng Christ.” Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Vì Chúa là thánh nên chúng ta phải tôn thánh Danh Chúa qua đời sống thánh khiết của chúng ta từ trong tư tưởng, đến lời nói, và cả hành động. Vì Chúa là công chính nên chúng ta phải tôn thánh Danh Chúa qua đời sống công bình, ngay thẳng, không gian dối. Vì Chúa là yêu thương nên chúng ta phải tôn thánh Danh Chúa qua đời sống yêu thương anh chị em mình, tha thứ những lỗi lầm của nhau, chấp nhận nhau, nâng đỡ nhau, và cùng nhau hiệp một trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

Bạn và anh chị em trong Hội Thánh có hiệp một trong Danh Cha để thờ phượng Chúa không?

Lạy Chúa, xin Ngài làm Chủ, làm Cha, và làm Chúa trong đời sống con. Xin giúp con cùng anh chị em con sống cuộc đời làm vinh quang Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page