top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhận Biết Quyền Năng Của Đức Chúa Trời


Gióp 37:1-13

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ngài niêm phong tay của mọi người, để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời thế nào? Theo ông Ê-li-hu, Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài với mục đích gì? Bạn có thái độ ra sao khi nhận biết về quyền năng của Chúa?

Ông Ê-li-hu run sợ trước quyền năng oai nghi của Chúa đến nỗi tim ông muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực (câu 1). Ông tiếp tục bày tỏ về quyền năng của Chúa qua những hiện tượng xảy ra vào mùa đông. Ông so sánh tiếng Chúa như tiếng sấm sét oai nghi, vang rền, được phát ra ầm ầm, vang dội dưới các tầng trời, lan đến cùng trái đất. Ông tiếp tục bày tỏ quyền cai trị, vận hành của Chúa qua thiên nhiên: “Ngài phán với tuyết… Ngài phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn” (câu 6). Chúa cho các thú vật biết rút vào hang tránh những cơn bão (câu 8). Chúa điều khiển những cơn bão phương nam và gió phương bắc (câu 9). Chúa tạo ra mây, mưa, sấm chớp để thực hiện công việc của Ngài. Dù mây bay đến nơi nào, mưa có tuôn đổ nơi đâu, mây có gây họa, hay làm ơn cho loài người (câu 12-13), tất cả đều làm theo ý của Chúa. Chúa đã dùng những điều xảy ra trong thiên nhiên mà con người không thể hiểu thấu (câu 5). Đôi khi, những biến cố thiên nhiên đã giới hạn hoạt động của con người, “Ngài niêm phong tay của mọi người” với mục đích giúp con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên biết quyền năng vô hạn của Ngài (câu 7) để hết lòng tôn thờ Ngài.

Khi quan sát thiên nhiên, chúng ta thấy có nhiều biến chuyển, nhiều hiện tượng lạ lùng mà con người không sao hiểu thấu. Nhiều nơi phải chịu cảnh mưa tuyết với độ dày kỷ lục. Những nơi khác lại xảy ra mưa bão, lũ lụt xảy ra. Những thiên tai như vậy có khiến chúng ta phải “run sợ” như ông Ê-li-pha đã run sợ trước quyền năng của Chúa không? Xa hơn nữa, khi chúng ta đối diện với những hoạn nạn, khó khăn như ông Gióp, chúng ta có còn thấy Chúa là Đấng Quyền Năng không? Vua Đa-vít đã chúc tụng Chúa: “Lạy Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật” (I Sử-ký 29:11).

Qua những thiên tai, những thử thách trong cuộc đời của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết run sợ trước uy quyền của Chúa, biết rằng Chúa là Đấng có năng quyền trên vũ trụ và trên mỗi cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết tôn cao Chúa là Chúa tể của muôn vật và cuộc đời của chúng ta.

Bạn có kính sợ và tôn cao Chúa trọn đời mình không?

Tạ ơn Đức Chúa Trời Quyền Năng đã tạo ra con và sáng tạo ra vũ trụ cho con tận hưởng. Xin cho con biết kính sợ Chúa khi nhìn thấy công việc của Ngài qua thiên nhiên, và ngay cả trên cuộc đời của con; xin cho con biết ơn Chúa, tin cậy và thờ phượng Ngài trọn đời.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SovereignGod

126 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page