top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dâng Trọn Đời Con


 Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-lát cho treo trên cây thập tự tấm bảng Chúa là Vua người Giu-đa? Tại sao các thầy tế lễ cả đòi sửa tấm bảng đó lại? Đức Chúa Trời sử dụng những điều này để bày tỏ điều gì cho thế giới và cho chúng ta? Bạn đáp ứng thế nào với Vua trên muôn vua?

Sau khi đã đóng đinh Chúa Giê-xu, ông Phi-lát cho làm một tấm bảng ghi dòng chữ “Giê-xu người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa” rồi treo lên trên thập tự giá. Dòng chữ viết bằng ba thứ tiếng, tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ của người Do Thái; tiếng La-tinh, ngôn ngữ của người La Mã; và tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ phổ biến của Dân Ngoại. Ba ngôn ngữ đại diện cho toàn bộ thế giới cổ thời đó giúp cho mọi người đều đọc hiểu. Các thầy tế lễ cả phản đối tấm bảng đó, đề nghị ông Phi-lát sửa lại nội dung là “Người này nói: Ta là vua dân Giu-đa,” nhưng ông không đồng ý.

Tổng đốc Phi-lát ghi tấm bảng “Giê-xu người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa” với mục đích trả đũa người Do Thái vì họ đã làm áp lực trong lúc xét xử khiến ông phải chiều theo ý họ mà xử tử Chúa, giờ đây ông không nhân nhượng họ nữa. Ngoài ra, ông Phi-lát cũng muốn dằn mặt người Do Thái đừng ai tự tôn mình hoặc tôn một ai đó làm vua ngoài Hoàng đế La Mã, coi chừng cũng sẽ bị xử tử như Vua Giê-xu này! Các thầy tế lễ phản đối đòi sửa nội dung lại vì họ cảm thấy bị sỉ nhục khi tấm bảng ấy tố cáo họ đóng đinh Vua của chính họ.

Xung đột nhau về nội dung tấm bảng treo lên trên cây thập tự của Chúa tuy là xung đột của Tổng đốc Phi-lát và các thầy tế lễ cả, nhưng họ không biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng chính những bất toàn của con người để cho thế giới cổ thời đó biết một điều, là các thầy tế lễ cả không chỉ đóng đinh Vua người Giu-đa mà họ đang đóng đinh Vua của cả hoàn vũ, Vua trên muôn vua. Người Do Thái phải trả giá cho hành động đóng đinh Con Đức Chúa Trời của họ. Ba ngôn ngữ phổ biến trong thế giới cổ đại lúc bấy giờ ghi trên tấm bảng là điều mà cả thế giới ngày nay cần phải biết, Chúa Giê-xu là Vua của thiên đàng, là Vua của cả nhân loại, và là Vua của mỗi người tin nhận Ngài. Ngày nay, chúng ta cảm tạ Chúa vô vàn vì Chúa Giê-xu, Vua thiên đàng đã chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta bằng cái chết đau đớn trên cây thập tự để chúng ta nhờ đó mà được sống. Mỗi chúng ta hãy tôn Chúa làm Vua đời sống mình, thuận phục theo sự chỉ dạy của Ngài qua Lời Kinh Thánh, và nguyện dâng trọn cuộc đời mình phục vụ Vua Giê-xu.

Bạn có bằng lòng dâng trọn cuộc đời mình phục vụ Chúa chưa?

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu chết thay cho tội lỗi của con. Con nguyện tôn Ngài làm Vua của đời con. Xin Chúa cai trị lòng con và sử dụng cuộc đời con theo ý Ngài muốn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page