top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh


 Câu gốc: “Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nhà thông thái Đông phương làm gì khi nhận biết Vua người Do Thái mới sinh? Họ tiêu biểu cho ai? Bạn làm gì để được phước trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh?

Đáp ứng của con người cần có đối với lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh mà Chúa vui lòng là tìm kiếm Chúa Giáng Sinh để thờ phượng Ngài. Bởi vì Chúa Giáng Sinh là món quà ban cho lớn nhất, thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại và Ngài muốn mọi người vui mừng đón nhận món quà đó (Giăng 3:16). Không giống thái độ thờ ơ, lãnh đạm của các thầy thượng tế và giáo sư Kinh Luật Do Thái đối với sự giáng sinh của Đấng Mết-si-a, hay thái độ thù ghét của Vua Hê-rốt về vị Tân Vương mới hạ sinh, những nhà thông thái Đông phương đáp ứng tin mừng Chúa Giáng Sinh bằng hành trình tìm kiếm để tôn thờ Ngài (Ma-thi-ơ 2:2). Họ đã để lại gia đình và tất cả mọi sự, vượt qua chặng đường rất dài đến Giê-ru-sa-lem với mục đích duy nhất là tìm kiếm và tôn thờ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh.

Các nhà thông thái Đông phương tiêu biểu cho những người thật lòng tìm kiếm Chúa; và Ngài là Đấng thành tín, dẫn đường để họ gặp được Ngài. Đức Chúa Trời tể trị và hiệp lại mọi sự để làm ích lợi cho những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài (Rô-ma 8:28). Những nhà thông thái Đông phương đã chuẩn bị chu đáo cho mục đích tôn thờ Chúa Cứu Thế. Họ sấp mình thờ lạy vị Tân Vương mới sinh, và mở hộp châu báu dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược (câu 11). Họ là những người quyền quý, giàu có, đáng kính, nhưng họ nhận biết Hài Nhi bé nhỏ này là Đấng vĩ đại và đáng tôn kính vượt trổi hơn mình bội phần.

Chúng ta cần ý thức mình được phước biết bao vì mục đích Ngôi Hai Đức Chúa Trời giáng sinh là để cứu chuộc chúng ta và ban cho người tin nhận Ngài danh phận làm con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 12). Mùa Giáng Sinh về, xin đừng quá bận rộn, chú trọng vào truyền thống và hình thức của lễ Giáng Sinh hơn là tìm đến với Chúa để tôn thờ Ngài. Xin đừng quá tập trung suy nghĩ vào việc trang hoàng nhà cửa, quà cáp cho nhau, và tiệc mừng hơn là ưu tiên suy nghĩ về tình yêu của Chúa, Đấng đã hạ mình giáng sinh vì chúng ta. Cũng xin đừng nghĩ nhiều đến việc biếu tặng làm vui lòng nhau hơn là làm vui lòng Chúa, hoặc để việc trang hoàng, sắp xếp chương trình… chiếm mất thời gian cần thiết để sấp mình trước mặt Chúa, thờ phượng và dâng hiến những điều quý báu nhất cho Đấng đã giáng sinh và chết thay cho mình trên cây thập tự.

Bạn có tôn thờ Chúa Giáng Sinh đúng ý nghĩa chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con theo gương tìm kiếm và tôn thờ Chúa của ba nhà thông thái Đông phương. Xin giúp con áp dụng bài học này cho sự kiếm Chúa và tôn thờ Ngài trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay và suốt đời theo Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page