top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tránh tham tiền bạc


 Câu gốc: “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con cháu những điều gì? Bạn suy nghĩ như thế nào về giá trị của tiền bạc? Bạn làm gì để giúp con cháu tránh xa những lời quyến dụ của người tội lỗi?

Sau khi khuyên trước tiên phải kính sợ Chúa (câu 7), Vua Sa-lô-môn dạy con cháu biết phân biệt đúng và sai, tội lỗi và thánh khiết. Ông nói: “Nếu bọn người tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo” (câu 10 BTTHĐ). Những người tội lỗi có những quan niệm sống ngược với tiêu chuẩn của Chúa. Những lời “quyến dụ” có sức thuyết phục, nhưng dẫn con người vào lối sống tội lỗi, vì không đặt trên nền tảng Lời Chúa, là tiêu chuẩn mà người cha muốn con cái mình làm theo. Vua Sa-lô-môn muốn con cháu mình dứt khoát “chớ khứng theo.” Những kẻ tội nhân đưa ra những mưu kế gian ác như phục rình đổ máu người, làm hại, nuốt sống người vô tội, để cướp lấy những của báu. Họ dụ những con cái người lương thiện chia những của cướp với họ và chất của cải bất lương đó trong nhà. Nguy hiểm hơn nữa, kẻ tội nhân đã đồng hóa người lương thiện với họ, “chúng ta cả thảy sẽ có một túi bạc mà thôi.” Những lời quyến dụ gian ác đã biến người thiện trở nên ác, có đồng một kết quả với kẻ ác, “bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6).

Ngày nay xã hội càng phát triển, những lời quyến dụ càng tinh vi. Nhiều người lớn còn bị lừa đảo nói chi đến con trẻ. Hình ảnh những lối sống giàu có, vật chất nhan nhãn trên facebook, youtube, website, và ước mơ có tiền của khiến nhiều người đã đi ngược lại với giá trị đạo đức và tiêu chuẩn của Chúa. Vì nghe những lời quyến dụ của người ác, mà nhiều người trẻ đã vướng vào cần sa, ma túy, mại dâm, cướp giật, tham ô, hối lộ… để rồi phải chịu cảnh tù tội, tan nhà nát cửa, bệnh hoạn. Cuộc đời họ đã đi theo con đường của người ác, phải chịu đến nơi khóc lóc, nghiến răng, và hủy diệt.

Chúa dạy: “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10). Tiền bạc không xấu, giàu có là phước hạnh nếu những của cải đó là thành quả của làm việc lương thiện, dành dụm và sống thánh sạch theo Lời Chúa dạy. Sự giàu có đáng được khích lệ khi con dân Chúa ý thức được của cải, tiền bạc có được là phước hạnh Chúa ban, sẵn sàng chia sẻ cho người nghèo khó và góp phần cho sự phát triển công việc Chúa. Mỗi phụ huynh cần phải dạy con cháu mình Lời Chúa, phân biệt rõ điều thiện, điều ác và giúp con cháu chúng ta tránh xa tội ác, nhất là tránh xa những cám dỗ của tiền bạc do những việc làm bất lương.

Bạn đã dạy dỗ con cháu về ý nghĩa tiền bạc như thế nào? Bạn làm gì để giúp con cháu tránh xa sự ham mê tiền bạc?

Kính lạy Đức Giê-hô-va là Đấng nắm tương lai của chúng con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa, tránh xa những mưu chước của người ác. Xin Chúa giúp con biết dạy dỗ con cháu con sống theo điều Chúa dạy.

Bài Thơ: Giàu Nghèo - Tốt Xấu (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page