top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trận chiến đầu tiên


Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Ít-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người A-ma-léc? Ông Môi-se và tuyển dân đã làm gì để chiến đấu với họ? Bạn được nhắc nhở về những việc cụ thể nào qua bài học hôm nay?

Người A-ma-léc thuộc dòng dõi của ông A-ma-léc (cháu nội ông Ê-sau), là một bộ tộc du mục sống ở vùng hoang mạc gần Biển Chết, nổi tiếng hung dữ và độc ác. Họ thường tổ chức những cuộc tấn công vào lãnh địa của các bộ tộc khác để cướp của và giết người làm thú vui. Cơ hội ngàn năm có một đến với họ khi đoàn dân Ít-ra-ên bồng bế con nhỏ và gồng gánh nhiều tài vật tạm dừng chân ở địa phận này. Họ chủ động khiêu chiến cùng người Ít-ra-ên tại Rê-phi-đim (câu 8).

Đối diện với một kẻ thù mạnh sức và độc ác, ông Môi-se đã dùng cây gậy của Đức Chúa Trời đưa lên cao, biểu tượng của sự khẩn cầu xin Chúa giải cứu. Cây gậy chăn chiên của ông Môi-se đã trở nên đầy năng quyền kể từ khi ông gặp Chúa trong bụi gai cháy; đây cũng là vật Đức Chúa Trời đã dặn ông phải cầm theo mình để làm phép lạ trong hành trình đưa dân Chúa ra khỏi Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:17). Từ vị trí đỉnh đồi, ông Môi-se có thể quan sát trận chiến rõ ràng, quân Ít-ra-ên cũng vững lòng khi nhìn thấy cây gậy của Đức Chúa Trời, họ biết Chúa Năng Quyền đang chiến đấu cho họ. Ông A-rôn và ông Hu-rơ đã đồng hành và giúp cho tay ông Môi-se luôn giương cao gậy, hầu cho tuyển dân luôn được chiến thắng.

Tên “Giô-suê” nghĩa là “Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu.” Trong trận chiến này ông Giô-suê được chọn trực tiếp chỉ huy trận chiến, ông là người hết lòng tin kính Chúa và có tài dụng binh. Sau này ông được Chúa chọn để thay thế ông Môi-se lãnh đạo dân Chúa chiếm đất hứa. Các trai tráng sau khi uống nước từ hòn đá chảy ra, sức lực của họ được phục hồi, nhận thức Chúa Năng Quyền ở cùng, họ sẵn sàng đứng vào hàng ngũ chiến đấu. Tuyển dân đã dành chiến thắng là nhờ sự hiệp một, đặt đức tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mọi người từ nhà lãnh tụ Môi-se, ông A-rôn, ông Hu-rơ, ông Giô-suê cho đến các chiến binh trẻ, tất cả đều có vai trò không thể thiếu trong trận chiến.

Mỗi chúng ta đang được Chúa đặt để ở vị trí nào trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội? Hãy nhớ mỗi chúng ta được sinh ra rất đặc biệt và có vai trò quan trọng trong chương trình của Chúa! Hành trình theo Chúa của chúng ta là một trận chiến không ngừng nghỉ. Chúng ta cần tòng quân dưới cờ của Chúa Giê-xu, thuận phục Ngài, đứng đúng vị trí, hoàn thành công việc Chúa ủy thác cho mình và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, thì Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng vinh quang.

Bạn đang chiến đấu như thế nào trong chiến trận thuộc linh?

Tạ ơn Ngài đã lắng nghe và đáp lời khẩn cầu của con trong những trận chiến trong đời. Xin giúp con nhớ đến người lãnh đạo thuộc linh và đồng đội của con để khích lệ, cầu thay, và đưa tay giúp đỡ họ trong những việc con có thể làm.

Bài Thơ: Đồng Công, Hiệp Một Trong Công Việc Chúa (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SovereignGod #Standfirm

36 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page