top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt


"Thật thế, người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn người sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh" (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sống theo xác thịt là gì? Sống theo Chúa Thánh Linh là gì? Làm thế nào để biết mình đang sống theo Chúa Thánh Linh hay đang sống theo xác thịt? Bạn cần làm gì để có thể bước đi theo Chúa Thánh Linh mỗi ngày? Bài học này có ý nghĩa gì cho bạn?

Đời sống thuộc linh là đời sống được Chúa Thánh Linh biến đổi từ khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trên hành trình thuộc linh, nhiều người vẫn chưa thật sự để cho Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống mình. Thay vào đó, họ vẫn còn sống theo những ước muốn và tư tưởng tội lỗi của con người cũ, bản chất cũ của mình. Nhiều người vẫn chưa thoát khỏi sự điều khiển của bản ngã xác thịt tội lỗi; do đó, đã có những hành động, thái độ, cách cư xử với anh chị em mình như là người ngoại đạo, và điều đó đã làm tổn thương Danh Chúa.

Người sống theo xác thịt chưa để Chúa làm chủ cuộc đời mình cho nên chỉ tìm kiếm điều mình ưa thích, chiều theo dục vọng, lòng kiêu ngạo, tham vọng ích kỷ, và sống để làm thỏa mãn bản tính xác thịt của mình. Người sống theo xác thịt để tư dục làm chủ và điều khiển đời sống mình. Người ấy hướng về bản ngã xác thịt tội lỗi và những sự thuộc về trần gian, luôn khao khát danh, lợi, quyền của đời này. Những ai sống theo xác thịt, chú tâm về những sự thuộc về xác thịt sẽ chết – chết thể xác lẫn tâm linh.

Người sống theo Chúa Thánh Linh luôn đặt mình trong sự hướng dẫn và kiểm soát của Chúa Thánh Linh trong mọi sự. Người ấy luôn chú tâm vào Đức Chúa Trời và những sự thuộc về Chúa Thánh Linh – khao khát gần Chúa, gắn bó với Lời Chúa, và phục vụ Ngài. Vì vậy, người đó sẽ luôn được bình an trong hiện tại và sẽ được sự sống đời đời trong tương lai.

Là người thuộc về Chúa, mỗi chúng ta cần để Chúa Thánh Linh làm chủ và điều khiển đời sống mình. Khi tin Chúa, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, Ngài ban cho chúng ta một khao khát và năng lực mới để sống vâng phục Chúa. Chúng ta được tái sinh bởi Chúa Thánh Linh và sống đời sống mới trong Đấng Christ.

Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra con người thật của mình và ăn năn về những lời nói, việc làm, suy nghĩ sai trật, không xứng đáng trong nếp sống mỗi ngày. Xin Chúa diệt bỏ con người cũ, bản ngã tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể bước theo Chúa Thánh Linh.

Mỗi người hãy nhìn lại chính mình, tra xét lòng mình trước mặt Chúa, và tự hỏi rằng: Tôi đang chú tâm vào điều gì? Thánh Linh hay xác thịt?

Lạy Chúa, xin tha thứ những yếu đuối trong con. Xin diệt bỏ cái tôi trong con người cũ của con và cho con một tấm lòng mới, được tái sinh bởi Thánh Linh Ngài để đời sống con luôn làm sáng Danh Chúa qua cuộc đời được đổi mới của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

423 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page