top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại


“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm:

Vì sao các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem bị tản lạc khắp nơi?

Họ làm gì khi bị tản lạc?

Kết quả thế nào?

Có lời hứa nào khích lệ bạn ra đi rao truyền Phúc Âm của Chúa?

Trong thế kỷ thứ nhất, các Cơ Đốc nhân tin theo Chúa Giê-xu bị bức hại dữ dội khiến nhiều người phải ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem tản lạc khắp nơi. Tuy nhiên, tinh thần truyền giáo của họ không bị ngăn trở bởi hoàn cảnh hay địa lý. Đi đến đâu thì truyền bá Phúc Âm đến đó. Chúa đã dùng cơ hội này để Danh Ngài được rao truyền ra nhiều nơi. Tinh thần “truyền giảng đạo Tin Lành” của các tín hữu đầu tiên đáng cho chúng ta học tập. Chính cơn bức hại dữ dội trong thế kỷ thứ nhất càng khiến cho lòng rao truyền Phúc Âm của các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh đầu tiên thêm mạnh mẽ. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân sống trong điều kiện thuận lợi, được tự do rao truyền Phúc Âm thì tinh thần lại nguội lạnh!

Ông Phi-líp là một trong bảy người được chọn trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem để giúp việc phân phối lương thực (Công-vụ Các Sứ-đồ 6:5). Ông là một người Do Thái nói tiếng Hy Lạp và “được đầy dẫy Chúa Thánh Linh và trí khôn” (6:3). Sau khi ông Ê-tiên bị ném đá (7:54-60), ông Phi-líp cũng theo dòng người tản lạc đến thành Sa-ma-ri. Mang theo tinh thần rao truyền Phúc Âm, tại đó ông đã giảng về Đấng Christ. Và kết quả thật đáng tôn ngợi Chúa! Nhiều người đã lắng nghe ông Phi-líp giảng, thấy các phép lạ người làm, và có nhiều người được chữa lành (câu 6-7). Nhờ đó, cả thành đều tràn ngập niềm vui (câu 8). Chắc hẳn đây là một phước hạnh lớn dành cho con dân Chúa và cả thành Sa-ma-ri lúc bấy giờ. Dù bị bức hại nhưng khi Phúc Âm được rao ra thì nhiều người nhận được phước, cả người rao truyền lẫn người tiếp nhận.

Có rất nhiều lời hứa của Chúa dành cho những người bị bức hại vì Danh Ngài, và một trong những phước hạnh đó là được hưởng nước thiên đàng không chỉ trong tương lai mà ngay cả thực tế hiện tại (Ma-thi-ơ 5:10). Khi một người đi ra nói về Chúa, chắc chắn sẽ gặp khó khăn nhưng khi gặt được kết quả thì vui mừng khôn xiết. Mọi mệt nhọc, bức hại đều trở nên vô nghĩa, trước giả Thi-thiên đã khẳng định: “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (Thi-thiên 126:5-6).

Các tín hữu đầu tiên dù bị bức hại, tấn công dữ dội đến nỗi phải tản lạc nhưng họ đã nhận được phước hạnh từ Chúa khi họ luôn nhiệt thành mang Phúc Âm đến cho nhiều người. Còn chúng ta thì sao?

Bạn có luôn sẵn lòng rao truyền Tin Lành ở mọi nơi dù bị bức hại không?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài khích lệ con trong tinh thần truyền giáo không ngại khó khăn, bức hại để chính đời sống con kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page