top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Biết Kinh Thánh từ thuở ấu thơ


 Câu gốc: “… từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết đức tin của ông Ti-mô-thê đến từ đâu? Ông Ti-mô-thê biết Kinh Thánh từ khi nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên ông điều gì? Bạn đã dạy Kinh Thánh cho con cháu ngay từ thuở ấu thơ bằng cách nào?

Sứ đồ Phao-lô xác nhận ông Ti-mô-thê có được đức tin nơi Chúa Giê-xu là khởi đầu từ sự dạy dỗ của bà ngoại và mẹ của mình. Họ đã dạy Lời Đức Chúa Trời cho ông ngay từ thuở ông còn ấu thơ. Do đó mà Sứ đồ Phao-lô cho biết “từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh,” và cũng nhờ biết Lời Chúa mà ông Ti-mô-thê có được sự khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 15). Sứ đồ Phao-lô khuyên ông phải giữ vững những gì ông đã học và tin quyết (câu 14). Chính nhờ sự dạy dỗ, hướng dẫn Lời Chúa của bà ngoại và mẹ, mà ông Ti-mô-thê đã lớn lên trong sự nhận biết Chúa và yêu kính Ngài. Ông trở thành một mục sư phục vụ Chúa đắc lực dù còn rất trẻ. Bà ngoại và mẹ của ông đã để lại một ảnh hưởng rất tốt trên đức tin của ông.

Gương của gia đình ông Ti-mô-thê nhắc nhở chúng ta rằng, việc dạy dỗ Lời Kinh Thánh cho con cháu trong gia đình là quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống đức tin của chúng về sau, vì duy nhất có Lời Chúa mới chỉ cho con người biết con đường cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Thời gian tốt nhất để hướng dẫn, dạy dỗ con cháu mình về Lời Chúa là lúc con còn thơ ấu. Ngay từ lúc mới sinh ra, cha mẹ hãy bao bọc con cháu mình bằng Lời Chúa và sự cầu nguyện vì đó là hành trang cần thiết nhất cho chúng khi trưởng thành.

Kinh Thánh không dạy con cháu được cứu nhờ vào đức tin của cha mẹ, ông bà. Đức tin nơi Chúa Giê-xu để được cứu là quyết định cá nhân của mỗi người với Chúa chứ đức tin không di truyền. Vì vậy, cha mẹ, ông bà hãy giúp con cháu mình biết Kinh Thánh ngay từ thuở ấu thơ để chúng có được lòng khôn ngoan mà nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và được cứu bởi đức tin cá nhân của chúng nơi Ngài. Cha mẹ đừng chỉ giao phó việc dạy Lời Chúa cho con mình tại nhà thờ mà cần dạy con tại chính nơi nhà riêng, vì gia đình là môi trường tốt nhất để dạy Kinh Thánh cho con và giúp con hiểu Lời Chúa. Ngoài ra, chúng ta dạy Lời Chúa cho con cháu không phải chỉ là học thuộc lòng mà cần giải thích, áp dụng trong từng hoàn cảnh thực tế nữa hầu cho con cháu không chỉ tin nhận Chúa để được cứu, nhưng còn “được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (câu 17).

Bạn có thường dạy Lời Chúa cho con cháu mình không? Dạy bằng cách nào? Con cháu bạn có biết Kinh Thánh từ tuổi ấu thơ không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con trong việc dạy con cháu Lời của Ngài ngay khi chúng còn nhỏ để chúng được lớn lên trong sự nhận biết Chúa và đặt trọn đức tin nơi Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page