top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-22 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn

Updated: Feb 22, 2021


 

Câu gốc: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:23 BTT). “Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, Sự thành tín Ngài lớn biết bao” (Ca Thương 3:23 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Muôn dân muôn nước từng nhận biết Đức Giê-hô-va đã làm gì cho dân Chúa? “Những ngày đến” họ được biết Đức Giê-hô-va sẽ làm gì cho dân Ngài? Bạn nhận được bài học gì từ lời tuyên bố này của Đức Giê-hô-va?


Hai câu Kinh Thánh hôm nay lặp lại trong Giê-rê-mi 16:14-15. Sự kiện người Do Thái được giải cứu khỏi ách nô lệ của Ai Cập và được lựa chọn để trở nên một dân tộc thuộc riêng về Đức Chúa Trời là một sự kiện lớn lao vang ra cho muôn dân muôn nước đều biết. Đây là một sự kiện trong quá khứ và thường được chính dân của Chúa cũng như những dân tộc chung quanh nhắc đến. Nhưng trong thời điểm này, Đức Giê-hô-va phán bảo rằng mọi người sẽ không còn nhắc đến sự kiện ấy nữa, mà sẽ nói đến việc dân của Chúa được “Đức Giê-hô-va Hằng Sống, tức là Đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Ít-ra-ên về từ phương bắc, từ các nước mà Ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình” (câu 8). Đây là điều họ sẽ được kinh nghiệm trong tương lai. Một lời hứa thật quý báu cho tuyển dân Ít-ra-ên khi họ đang ở trong nghịch cảnh.


Chỉ vỏn vẹn trong hai câu Kinh Thánh, chúng ta thấy được điều lớn lao Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Chúa trong quá khứ và cả việc Ngài sẽ làm cho họ trong tương lai. Việc Đức Giê-hô-va làm trong quá khứ đã quá vĩ đại, nay lời hứa của Ngài cho dân Chúa biết việc Ngài sẽ làm cho họ trong tương lai còn lớn lao hơn nhiều. Giải cứu một dân tộc ra khỏi ách nô lệ, nhóm hiệp họ khi bị lưu lạc khắp nơi là những việc làm không một lãnh tụ tài ba hay một tập thể ưu việt nào có thể thực hiện được, nhưng chỉ do Đức Giê-hô-va Hằng Sống bày tỏ quyền năng của Ngài. Bên cạnh đó, chúng ta thấy được sự thành tín của Đức Chúa Trời bày tỏ tươi mới mỗi ngày với con dân Chúa, không phải chỉ là những kinh nghiệm trong quá khứ nhưng còn là những phép lạ Ngài đang làm và sẽ làm cho họ.


Ngày nay, mỗi khi được khích lệ để làm chứng về ơn phước của Chúa cho mình thì nhiều người trong chúng ta khá bối rối, và nếu là bạn thì bạn sẽ kể lại những kỷ niệm nào? Khải tượng về cây hạnh Đức Giê-hô-va bày tỏ cho Tiên tri Giê-rê-mi thấy (Giê-rê-mi 1:11-12) chính là lời nhắc nhở về sự thành tín của Chúa. Sự thành tín ấy được Đức Chúa Trời thể hiện tươi mới với dân Chúa ngày trước thể nào thì Ngài cũng thể hiện cách tươi mới cho từng con dân Chúa ngày nay thể ấy. Ước ao chúng ta được kinh nghiệm điều tốt lành này trong đời sống như chính tuyển dân Ít-ra-ên ngày trước đã kinh nghiệm. “Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn” (Ca Thương 3:23a BTTHĐ).


Bạn kinh nghiệm điều tốt lành nào Đức Giê-hô-va Hằng Sống đã, đang và sẽ thực hiện cho chính bạn?


Kính lạy Đức Giê-hô-va Hằng Sống! Con hết lòng chúc tụng sự thành tín của Ngài đã bày tỏ cho chính con để con kinh nghiệm Đức Chúa Trời của con hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không ngừng làm những điều tốt lành cho chính con. Ha-lê-lu-gia!


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

248 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page