top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-19 Cha mẹ dạy con trong Chúa


 

Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn hướng dẫn cha mẹ dạy con trong Chúa ra sao? Mục đích quan trọng nhất của việc dạy con là gì? Bạn cần cầu nguyện xin Chúa giúp thay đổi ý tưởng, phương cách thế nào trong việc dạy con cháu?


Song song với sự nhắc nhở con cái phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, Vua Sa-lô-môn cũng hướng dẫn cha mẹ cách dạy con, giúp con không những thành công trên đường đời mà còn hưởng được sự sống đời đời. Sự khôn ngoan của Chúa cần được cha mẹ dạy dỗ qua nhiều khía cạnh. Thứ nhất, dạy con vâng theo điều răn của Chúa để linh hồn được cứu rỗi (câu 16, 23a). Thứ hai, dạy con phải có lòng nhân từ cứu giúp người nghèo khó. Giúp người không phải mong chờ người giúp lại, nhân từ với người nghèo không vì người ấy xứng đáng được hưởng, nhưng vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời nhân từ ban ơn (câu 17, 22a). Thứ ba, cha mẹ phải kiên trì kỷ luật con khi còn hy vọng, không được bỏ trôi khi con sa vào con đường lầm lạc. Kỷ luật phải dựa trên nền tảng yêu thương, hết lòng, kiên trì dạy con, nhưng không phải quá khắt khe, xem con như kẻ thù, cũng đừng nóng nảy, “chớ toan lòng giết nó” (câu 18). Ngược lại, nếu cha mẹ vì quá yêu chiều con, không đủ kiên quyết, nghiêm khắc hay cố gắng che lấp tội con, hoặc tìm cách giúp con thoát khỏi hình phạt khi con phạm tội, thì con sẽ lại tái phạm: “giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa” (câu 19). Phải dạy con tiếp nhận sự giáo huấn, sửa phạt dù hiện tại con phải chịu khổ nhưng tương lai sẽ nên người. Cuối cùng, phải dạy con kính sợ Chúa (câu 23). Cha mẹ phải dạy con kính sợ Chúa từ tấm gương sống của mình. Cũng phải hết lòng tìm kiếm kế hoạch và phương thức hữu hiệu để dạy con nhưng phải biết rằng sự thành đạt của con là do Đức Chúa Trời ban cho. Khi cha mẹ dạy con kính sợ Chúa, không những hướng dẫn con đến sự sống đời đời mà còn giúp con tìm được sự thỏa nguyện, bình an trên đường đời.


Con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng Chúa ban cho cha mẹ (Thi Thiên 127:3). Con cái thành công, cha mẹ được phước; con cái thất bại, cha mẹ đau khổ không nguôi. Cầu xin Chúa cho mỗi ông bà, cha mẹ hết lòng dạy dỗ con cháu. Điều quan trọng hơn hết trong sự dạy dỗ là giúp con biết Chúa, tin Chúa, và vâng theo Lời Ngài để nhận được sự sống đời đời. Cần dạy con đặt giá trị linh hồn lên trên vật chất, dạy con sống công chính dù phải chịu nghèo khổ, khó khăn trong đời sống hiện tại, và dạy con hướng đến sự thành công, hạnh phúc vững bền đến cuối cùng.


Bạn có sống kính sợ Chúa để có thể dạy con trong Chúa chưa?


Tạ ơn Chúa đã ban những giáo huấn để con dạy dỗ con cháu. Xin giúp con sống kính sợ Chúa để con có sự khôn ngoan, kiên nhẫn, và yêu thương trong việc dạy dỗ con cái. Xin Đức Thánh Linh biến đổi lòng con cháu con biết vâng theo Lời Chúa để nhận được phước hạnh và sự sống đời đời.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page