top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-13 Sự cám dỗ đến từ giữa anh chị em


Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:12-18

 

Nghe Audio


Câu gốc: “... thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm; phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết kẻ gian tà đến từ đâu? Những người ấy dụ dỗ dân trong thành điều gì? Chúa dạy phải làm gì với những người gian tà đó? Tại sao? Bạn cần làm gì để không bị dụ dỗ đi theo tà giáo?


Trong phần cuối của phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se nói đến trường hợp về sự cám dỗ đến từ những cư dân Ít-ra-ên trong một thành nào đó của Chúa ban cho họ. Ông gọi những người cám dỗ ấy là “kẻ gian tà,” cố tình lôi kéo dân Chúa bỏ Ngài để đi thờ lạy các thần khác. Trong trường hợp như vậy, dân Chúa cần phải điều tra, tìm hiểu, xem xét kỹ càng nhằm xác định rõ thực hư của vấn đề rồi mới đi đến kết luận. Nếu chính xác là cả thành đều phạm tội kinh khủng đó thì những người gian tà lẫn những người nghe theo lời cám dỗ trong thành đều bị tiêu diệt sạch, tài sản của họ cùng mọi thứ trong thành phải đốt toàn bộ như một của lễ thiêu cho Chúa, thậm chí thành ấy không bao giờ được phép xây dựng lại.


Sự dạy dỗ của Chúa cho dân Ngài về cách sửa phạt trường hợp này thể hiện tính công bình và nghiêm minh vì Ngài không muốn ai bị khép tội oan uổng. Nhưng nếu dân trong thành nghe theo lời dụ dỗ của những người gian tà mà phạm tội bất trung, lìa bỏ Chúa, thờ các thần giả dối thì hình phạt dành cho họ sẽ nặng nề bởi tính cách nghiêm trọng của việc thờ thần tượng không khác gì các thành của Ca-na-an. Chúa không bao giờ nhượng bộ trước những hành vi chống nghịch lại Ngài. Hình ảnh cả dân thành bị tiêu diệt, toàn bộ đồ đạc bị thiêu hủy, và chứng tích từ một đống đổ nát hoang tàn sẽ là một lời cảnh cáo cho các thế hệ dân Chúa đừng bao giờ quay lưng thờ thần tượng nếu muốn Ngài đoái thương và cho gia tăng dân số như Lời Ngài đã hứa.


Thật đáng buồn vì suốt lịch sử dân Chúa, từ vua quan đến dân vẫn luôn bị cám dỗ thờ thần tượng, quay lưng với Chúa, quên ơn Chúa đã cứu họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Và ngày nay, lìa bỏ Chúa đi theo tà giáo cũng là một vấn nạn cho Hội Thánh Chúa. Tà giáo tìm mọi cách quyến dụ bằng những lời ngon ngọt, có khi mua chuộc bằng vật chất, lôi kéo nhiều người lìa bỏ Chúa để đi theo con đường sai lạc. Ngoài ra, trong vòng Hội Thánh cũng có không ít những giáo sư giả, tiên tri giả “…truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình…” (II Phi-e-rơ 2:1b). Chúng ta cần tỉnh táo trước những lời quyến dụ của nhiều người chung quanh. Cần phải gắn bó với Chúa và Lời Chúa, để biết phân biệt điều đúng điều sai hầu tránh khỏi những lời cám dỗ đi theo tà giáo.


Bạn có đọc và học Lời Chúa mỗi ngày để vững vàng trước những lời dụ dỗ của tà giáo không?


Lạy Chúa, xin Ngài bảo vệ chúng con trước những cám dỗ chung quanh. Xin cho con vững tin vào chính Chúa và Lời Chúa để không rơi vào những lời dụ dỗ của người khác.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page