top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-21 Đừng sợ chi


 

Câu gốc: “…Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì Ta có nhiều người trong thành này” (Công Vụ 18:9b-10).


Câu hỏi suy ngẫm: Các quan trưởng là ai? Phản ứng của họ ra sao khi nghe các thầy tế lễ và dân chúng tố cáo Tiên tri Giê-rê-mi? Đức Chúa Trời đã bênh vực đầy tớ của Ngài ra sao? Kinh nghiệm của Tiên tri Giê-rê-mi đem đến sự khích lệ gì cho bạn?


Chúng ta đã biết khi Tiên tri Giê-rê-mi vừa rao xong sứ điệp tại hành lang đền thờ, thì các thầy tế lễ, các tiên tri, và cả dân chúng đều xông vào bắt ông với cáo buộc ông dám nói tiên tri giả chống nghịch thành Giê-ru-sa-lem và Nhà Chúa, nên theo luật thì phải chết (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:20). Khi nghe tin ấy, các quan trưởng Giu-đa từ cung vua đã đến đền thờ Đức Giê-hô-va để can thiệp. Họ là những người chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định hợp pháp về những tranh chấp xảy ra trong giới hạn đền thờ. Khi nghe tường trình sự việc và nghe Tiên tri Giê-rê-mi tự biện hộ (câu 10-15), các quan trưởng nhận định rằng, “Người này không đáng chết; vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta” (câu 16b). Không những thế, một vài trưởng lão trong dân Chúa đã lên tiếng bênh vực Tiên tri Giê-rê-mi bằng cách nhắc lại lời của Tiên tri Mi-chê trong đời Vua Ê-xê-chia về sự sụp đổ đền thờ Giê-ru-sa-lem (câu 18). Tiếp theo đó là lời bênh vực của ông A-hi-cam, con trai Sa-phan. Tất cả những người này đều mong muốn giải cứu Tiên tri Giê-rê-mi để không rơi vào tay dân chúng là những người đang muốn làm hại ông.


Tưởng chừng như mọi người đều chống lại Tiên tri Giê-rê-mi và ông phải cô đơn chiến đấu, nhưng khi can đảm và trung thực rao ra sứ điệp đã nhận lãnh từ Đức Giê-hô-va, Tiên tri Giê-rê-mi kinh nghiệm được sự bênh vực từ những người được Đức Giê-hô-va sắm sẵn. Ngoài ra, qua việc trung tín rao sứ điệp, Tiên tri Giê-rê-mi còn giúp cho không ít người trong vòng dân Chúa nhớ lại những lời tiên tri trước kia họ đã được nghe. Điều này giúp họ nhận thức rõ ràng hơn về tội lỗi của họ cùng hình phạt đã đến gần để ăn năn.


Phúc Âm rao ra dù có bị khước từ, nhưng tại đâu đó, Đức Chúa Trời vẫn chuẩn bị những người, sắm sẵn những tấm lòng mềm mại để đón nhận Phúc Âm. Điều này khích lệ chúng ta không nản lòng khi đối diện với sự chống đối, với những thành phần cứng lòng từ khước Phúc Âm. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2). Vậy chúng ta đừng lo sợ nhưng hãy vững vàng, trung tín rao giảng Phúc Âm để nhiều người nhận biết Chúa mà kịp thời ăn năn để được cứu.


Bạn đã có kinh nghiệm sự bênh vực của Chúa trong những hoàn cảnh dường như khắc nghiệt chưa?


Lạy Chúa, con tin cậy Ngài, và quyết không lo sợ nhưng cứ trung tín rao truyền Tin Lành vì biết rằng Ngài đã chuẩn bị những tấm lòng để nghe và nhận Phúc Âm, và trang bị những người thuộc về Ngài để giúp đỡ con trong những lúc khó khăn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page