top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-28 Khi sự kiêu ngạo là động lực


 Câu gốc: “Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít muốn kiểm tra dân số? Ông Giô-áp có thái độ gì khi nhà vua bảo ông làm điều này? Vì sao đây là điều chẳng nên làm? Trong trường hợp nào bạn bị cám dỗ làm điều giống như Vua Đa-vít đã làm?


Vì nghe theo sự cám dỗ của Sa-tan nên Vua Đa-vít ban lệnh kiểm tra dân số toàn cõi Ít-ra-ên, dù Chúa đã dùng ông Giô-áp cản ngăn. Điều này được xem là “chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Ngày trước, Đức Chúa Trời cũng từng phán bảo ông Môi-se kiểm tra dân số trước khi đánh chiếm vùng Đất Hứa (Dân Số Ký 1:2). Do đó, việc kiểm tra dân số không có gì là sai trái, nhưng động lực nào thúc đẩy một vị lãnh đạo thực hiện việc kiểm tra dân số mới khiến cho việc đó trở thành sai trái hay đúng đắn. Ở đây Vua Đa-vít kiểm tra dân số không theo sự phán bảo và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, ông đã làm điều này vì sự kiêu ngạo. Sau khi đã giành được nhiều chiến thắng, giờ đây có lẽ ông muốn biết cụ thể sức mạnh quân sự của mình. Thay vì nhờ cậy Chúa và nhớ rằng những gì ông làm được và có được là do Đức Chúa Trời ban cho thì ông lại bị Sa-tan cám dỗ để kiêu hãnh hay nhờ cậy nơi số đông quân lính mình có được.


Vua Đa-vít làm điều này không phải lúc còn trẻ tuổi hoặc non trẻ trong đức tin. Ông ra lệnh kiểm tra dân số vào những năm cuối triều đại của mình khi tuổi đã cao, có đủ kinh nghiệm và sự khôn ngoan, khi đã được Đức Chúa Trời xem là “một người theo lòng Ngài” (I Sa-mu-ên 13:14). Địa vị cao trọng và những thành công đã khiến cho ông đưa ra quyết định sai lầm, mù quáng như vậy.


Là người được Chúa ban cho những khả năng, ân tứ, và những thành công nào đó trong sự phục vụ Chúa hay trong việc học, việc làm ngoài xã hội, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ để lên mình kiêu ngạo, nhờ cậy nơi những gì mình có được. Cám dỗ này đến với tất cả Cơ Đốc nhân, không miễn trừ ai, từ người trẻ tuổi cho đến người lớn tuổi, từ người mới tin Chúa cho đến người đã lâu năm trong Chúa. Chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chống trả những cám dỗ nào của ma quỷ khiến mình lên mình kiêu ngạo hay nương cậy những gì mình có được, làm được, thay vì nương nhờ Chúa. Chúng ta phải thường xuyên đến với Chúa và Lời Ngài để lắng nghe tiếng phán, sự dạy dỗ của Ngài và làm theo, thay vì để mình bị xúi giục làm theo sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta cũng cần lắng nghe những góp ý của người khác, nhất là những người có sự sâu nhiệm thuộc linh mà Chúa đặt để chung quanh mình.


Bạn có thấy mình đang lên mình kiêu ngạo về điều gì? Bạn có đang để lòng nhờ cậy nơi điều gì thay vì nhờ cậy nơi Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con đừng lên mình kiêu ngạo đặt sự trông cậy nơi bất cứ điều gì con có được, để con chỉ nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của một mình Ngài mà thôi.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


42 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page