top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-22 Phong chức thầy tế lễ


 

Câu gốc: “Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế lễ trước mặt Ta” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Nghi thức phong chức tế lễ cho ông A-rôn cùng các con trai ông diễn ra như thế nào? Làm chức tế lễ của Chúa là gì? Có những điều tương tự nào đã xảy ra với bạn sau khi tin nhận Chúa Giê-xu?


Trong khi các vật dụng bên trong và ngoài sân đền tạm chỉ được xức dầu để trở nên thánh, thì riêng Thầy Tế lễ A-rôn và các con trai ông phải được chuẩn bị rất kỹ càng, trải qua các nghi thức để có thể đứng được trước mặt Đức Giê-hô-va mà phụng sự Ngài (xem thêm Lê-vi Ký 8:1-13).


Trước tiên, họ phải được tẩy rửa trong thùng bằng đồng (câu 12). Đây là phép thanh tẩy mỗi khi đến gần Chúa, các thầy tế lễ phải thực hiện nếu không họ sẽ chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:19-21). Tiếp theo họ được mặt áo thánh. Bộ trang phục thánh của Thầy Tế lễ Thượng phẩm A-rôn thật lộng lẫy theo thiết kế của Chúa mang nhiều ý nghĩa. Mười hai viên ngọc có khắc tên mười hai chi phái của

Ít-ra-ên trên bảng đeo ngực và trên hai cầu vai của ê-phót đại diện cho mười hai chi phái Ít-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 28). U-rim và Thu-mim trên bảng đeo ngực là công cụ giúp họ cầu hỏi, truyền thông với Chúa, và chất lượng quý giá của trang phục thánh tượng trưng cho sự sang trọng, đẹp đẽ, vinh hiển của Chúa. Sau đó, họ mới được xức dầu thánh và biệt riêng ra thánh để phụng sự Chúa trong đền tạm. Thầy tế lễ không mặc trang phục thánh ứng hầu trước mặt Chúa sẽ phải chết.


Công việc của thầy tế lễ cả là đại diện dân chúng ứng hầu trước Chúa và cũng là phát ngôn viên của Chúa cho dân chúng. Các thầy tế lễ giúp việc trong đền tạm, thay mặt dân Chúa thực hiện những nghi thức thờ phượng Chúa hằng ngày và trong các lễ trọng như đại lễ chuộc tội, dâng của lễ tạ ơn, v.v…


Ngày nay, khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của đời sống mình, chúng ta được máu của Chúa Giê-xu tẩy sạch nguyên tội và mọi tội lỗi trong quá khứ. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta áo công bình của chính Ngài; vì thế, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công bình khi Ngài nhìn vào áo công nghĩa của Con Ngài. Chúng ta được biệt ra thánh cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh, Đấng ở cùng, dạy dỗ, dẫn dắt và thêm năng lực để chúng ta sống một cuộc đời làm sáng Danh Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, Cơ Đốc nhân được ban cho danh hiệu thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, vì thế, chúng ta có đặc ân được học Lời Chúa, tương giao với Chúa, và cầu thay cho mọi người, đồng thời phải có trách nhiệm rao giảng về tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).


Bạn nhận lãnh đặc ân từ nơi Chúa và thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào?


Tạ ơn Chúa đã biệt riêng con làm đại sứ của Nước Trời giữa trần gian này. Xin cho con biết quý chức vụ Chúa ban và giúp con hoàn thành sứ mệnh Ngài giao cho cách tốt nhất.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page