top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-06 Ông Ô-nê-si-phô-rơ - Người bạn lúc lao tù

Updated: Oct 6, 2020


 

Câu gốc: “Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ô-nê-si-phô-rơ đã làm gì cho Sứ đồ Phao-lô? Việc làm đó đem lại những lợi ích gì cho Sứ đồ Phao-lô? Ông Ô-nê-si-phô-rơ cho bạn học biết về khía cạnh nào trong đời sống làm sáng Danh Chúa?


“Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen” (câu 15). Đây là câu nói bộc lộ cảm xúc của vị sứ đồ đang bị giam cầm tại La Mã. Ông đã đổ cuộc đời mình cho các Hội Thánh tại “xứ A-si,” và đang khi rất cần sự nâng đỡ, cảm thông, thì tất cả đã rời bỏ ông. Nhưng tại đây, một cái tên lạ lẫm được xướng lên. Có thể nhiều người không biết hoặc không nhớ ông Ô-nê-si-phô-rơ là ai, nhưng chính con người hết sức thầm lặng này lại là niềm an ủi cho vị sứ đồ trong thời điểm khó khăn của ông.


Ông Ô-nê-si-phô-rơ là một người “hầu việc” tại Hội Thánh Ê-phê-sô (câu 18). Tên Ô-nê-si-phô-rơ nghĩa là “sinh lợi,” và ông đã sống đúng với tên gọi của mình. Cuộc đời của ông là một cuộc đời tìm kiếm lợi ích cho người khác, cho công việc Chúa, bất chấp những thiệt thòi, hy sinh phải gánh lấy. Cuộc đời chúng ta được cứu “để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10), do đó chúng ta “chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4).


Trong khi mọi người trong xứ A-si lìa bỏ Sứ đồ Phao-lô thì ông Ô-nê-si-phô-rơ tìm đến với vị sứ đồ, đem đến cho ông niềm an ủi. Thật phước hạnh khi người phục vụ Chúa đang gặp khó khăn, thách thức lại nhận được những lời nói an ủi, những tấm lòng yêu thương thông cảm. Hãy trở nên một Ô-nê-si-phô-rơ cho những ai đang cần an ủi, nâng đỡ qua lời nói và sự quan tâm chân thật của chúng ta.


Hơn thế nữa, ông Ô-nê-si-phô-rơ “chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ” (câu 16). Sứ đồ Phao-lô khẳng định “không hổ thẹn về Tin Lành” (Rô-ma 1:16), cũng không xấu hổ vì bị tù đày hay bị xử án nơi công đường vì cớ Đấng Christ (Phi-líp 1:12-14). Tại đây, ông Ô-nê-si-phô-rơ đã đứng cùng chiến tuyến với Sứ đồ Phao-lô, và giống như Hội Thánh Phi-líp, ông đã cùng với Sứ đồ Phao-lô “một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình” (Phi-líp 1:27).


Dựa vào hai lời cầu nguyện của Sứ đồ Phao-lô, “Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ” (câu 16), “Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó!” (câu 18), có nhiều người nghĩ rằng lúc ấy sức khỏe của ông Ô-nê-si-phô-rơ đang suy yếu hay ông đã về với Chúa rồi. Chúng ta không biết, nhưng dù sống hay chết, cuộc đời của mỗi chúng ta phải là cuộc đời làm sáng Danh Chúa qua những sự an ủi, nâng đỡ, hy sinh cho công cuộc truyền bá Phúc Âm.


Cuộc đời bạn đã góp phần gì để làm sáng Danh Chúa?


Lạy Chúa, xin dùng cuộc đời con, đôi chân, đôi tay, môi miệng của con làm sáng Danh Chúa qua cuộc đời yêu thương, tận hiến vì công việc Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page