top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-08 Tấm lòng được kiểm soát


 

Câu gốc: “Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dùng những từ ngữ “lời răn bảo” và “phép tắc” mang ý nghĩa gì? Người “con” cần phải đáp ứng thế nào với sự dạy dỗ đó? Vâng phục sự dạy dỗ đem lại lợi ích nào? Bạn đang có thái độ nào với Lời Chúa?


Vua Sa-lô-môn đề cập đến sự dạy dỗ như là “lời răn bảo,” hay còn có nghĩa là điều răn, mệnh lệnh; và “các phép tắc,” còn có nghĩa là luật pháp. Khi đối diện với mệnh lệnh và điều răn, người “con” có hai thái độ đáp ứng: hoặc nhận ra trách nhiệm phải vâng phục tuyệt đối, hoặc từ chối vâng phục và trở nên người chống đối. Nhưng Vua muốn nói với “con” rằng, vâng theo sự dạy dỗ không phải là sự chọn lựa, Lời Chúa không phải để chúng ta có thể chọn lựa vâng lời hay không, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải vâng theo, dù nhiều khi sự dạy dỗ là một “sự quở trách” (câu 23), hoặc là một tiến trình đau đớn, chúng ta cần phải khiêm nhường nhận lấy. Việc không vâng lời đồng nghĩa với việc chúng ta trở nên người chống đối Đức Chúa Trời và Lời Ngài.


Để nhận được giá trị của sự dạy dỗ, “con” phải ghi nhớ và áp dụng sự dạy dỗ khôn ngoan mọi lúc mọi nơi (câu 21). Ngày nay, chúng ta là những người được phước vì có Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, và Lời Chúa là Lẽ Thật soi sáng, giúp chúng ta có những giải pháp cho mọi tình huống trong đời sống.

Khi vâng phục sự dạy dỗ, “con” sẽ nhận được ba lợi ích. Thứ nhất, “khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con” như hình ảnh trong Thi Thiên 23:3. Thứ hai, những điều răn và mệnh lệnh sẽ bảo vệ “con” mọi lúc, ngay cả “lúc con ngủ, nó gìn giữ con.” Và thứ ba, “khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.” Những mệnh lệnh, điều răn không chỉ là những điều luật cứng nhắc, vô cảm, nhưng có thể đối thoại, tâm tình với “con” và là người bạn hướng dẫn con. Nói cách khác, lắng nghe và vâng theo mệnh lệnh và điều răn sẽ tạo nên một “bức tường” bảo vệ lòng và trí “con” mọi lúc, mọi nơi.


Điều gì đang là tiêu chuẩn hướng dẫn đời sống chúng ta? Hãy để mệnh lệnh và điều răn Chúa làm “cái đèn” và “ánh sáng” cho chúng ta (câu 23), vì chính Lời Chúa sẽ soi sáng, giúp chúng ta tự chủ để lánh xa cám dỗ. Lời Chúa phải là tiêu chuẩn về đạo đức và hành xử của chúng ta chứ không phải truyền thông hay xu hướng xã hội. Là Cơ Đốc nhân sống dưới thẩm quyền của Lời Chúa, chúng ta cần sống tự chủ, tiết độ để kiểm soát tấm lòng mình chứ không thể sống buông thả chấp nhận những xu hướng sai lạc ngược lại với tiêu chuẩn đạo đức của Chúa, hoặc những quan điểm sống đặt trọng tâm vào con người và sự thỏa mãn dục vọng.


Bạn có trao tấm lòng bạn cho Chúa Thánh Linh và Lời Chúa kiểm soát không?


Nguyện xin Lời Chúa mỗi ngày làm mới tâm trí và tấm lòng con, làm ánh sáng soi dẫn bước đường con, và là bức tường thành kiên cố bảo vệ con trước những cám dỗ và tội lỗi.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page