top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-06 Lòng rộng rãi được thịnh vượng


 

Câu gốc: “Lòng rộng rãi sẽ được no nê” (câu 25a).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai câu Châm-ngôn này nói lên thực tế nào trong cuộc sống? Lời Chúa khẳng định điều gì về người có lòng rộng rãi? Bạn đã kinh nghiệm được thịnh vượng do lòng rộng rãi như thế nào?


Đọc suốt Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta luôn thấy Lời Chúa khích lệ con dân Chúa phải có lòng rộng rãi dâng hiến và giúp đỡ người khác. Hai câu Châm-ngôn chúng ta đọc hôm nay nêu lên một thực tế dường như nghịch lý đối với nhiều người. Đó là ai có lòng rộng lượng, hào phóng sẽ được nhiều hơn, còn ai quá keo kiệt thì lại lâm cảnh túng thiếu (câu 24). Trong xã hội ngày nay, nhiều người chỉ muốn ki bo tích cóp để thu trữ cho riêng mình và không muốn ban cho người khác. Họ sợ cho đi thì sẽ mất. Nhưng tại đây, Lời Chúa khẳng định chân lý ngược lại: càng hào phóng ban cho càng được thêm nhiều. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy của Chúa Giê-xu rằng: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:35). Người nhận thường cảm thấy mình thật có phước, nhưng người ban cho càng cảm nhận phước hạnh gấp bội phần. Hơn thế nữa, người được cứu phải làm việc lành cho người khác vì đó là ý muốn của Chúa đã định trước cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10). Đó là lý do Lời Chúa luôn khuyên chúng ta hãy dâng hiến và ban cho cách rời rộng.


Câu Châm-ngôn tiếp theo khẳng định: “Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống” (câu 25 BTTHĐ). Một người rộng rãi ban cho người khác sẽ được Đức Chúa Trời ban phước nhiều hơn để có thể tiếp tục giúp người khác dư dật hơn. Một lần nữa, trước giả Sa-lô-môn đề cao đức tính rộng lượng. Nguyên tắc này cũng được dạy bởi Chúa Giê-xu (Lu-ca 6:38) và Sứ đồ Phao-lô (II Cô-rinh-tô 9:6-7). Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng khi chúng ta sống yêu thương, phục vụ người khác bằng cả vật chất lẫn sự quan tâm (Ma-thi-ơ 5:16; Giăng 13:34-35; I Giăng 3:17-18).


Ban cho là cách chúng ta mở ra cơ hội để dẫn phước hạnh của Đức Chúa Trời đến với người khác và chính mình cũng được phước. Khi chúng ta quyết định trở thành sứ giả của Đức Chúa Trời để giúp đỡ và yêu thương người khác, chúng ta đang sống đúng mục đích Chúa đặt để. Chúng ta được Chúa bảo đảm sẽ nhận lấy phần thưởng khi làm điều tốt cho mọi người (Ma-thi-ơ 10:42). Trong thực tế cuộc sống, chúng ta cũng từng chứng kiến những người có lòng rộng rãi luôn được thịnh vượng cả vật chất lẫn mối quan hệ. Họ thường nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người khác khi gặp khó khăn, ngược lại, những người tham lam, ích kỷ thì thường bị lãng quên. Hãy có lòng rộng lượng, hào phóng trong sự dâng hiến và giúp đỡ người khác để tất cả chúng ta cùng vui hưởng phước hạnh Chúa ban.


Bạn có sẵn sàng dâng hiến rời rộng và giúp đỡ người khác để nhận lấy phước hạnh dư dật từ Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì mọi điều con có là do Chúa ban cho. Xin giúp con nuôi dưỡng lòng rộng rãi đối với công việc Chúa và sẵn sàng sống dâng hiến, ban cho người khác cách rời rộng.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page