top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-1 Di sản thuộc linh: Am-ram và Giô-kê-bết


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua” (Hê-bơ-rơ 11:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông bà Am-ram và Giô-kê-bết là ai? Họ đã làm gì trước lệnh của Pha-ra-ôn? Vì sao họ làm vậy? Họ đã để lại một di sản thuộc linh như thế nào?


Hai vợ chồng Am-ram và Giô-kê-bết thuộc dòng dõi Lê-vi (câu 1; 6:20), sinh ra và lớn lên tại Ai Cập. Gia đình bé nhỏ của họ thật hạnh phúc khi có một bé gái đầu lòng và một bé trai kế tiếp. Mọi việc lại càng tốt đẹp hơn khi người vợ trẻ Giô-kê-bết được Chúa ban cho có đứa con thứ ba. Tuy nhiên, bắt đầu vào thời điểm này, thời cuộc diễn biến ngày càng khó khăn. Trước hết là sự thù địch của vị vua mới của Ai Cập đối với người Ít-ra-ên. Những gánh nặng công việc ngày càng gia tăng, những tiếng rên siết vì lao nhọc vang lên khắp nơi. Sự khó khăn gia tăng cực độ với lệnh truyền phải giết tất cả bé trai sơ sinh người Do Thái. Nhưng Đức Chúa Trời đã dự bị mọi sự để hoàn thành chương trình của Ngài qua việc dùng những bà mụ kính sợ Chúa để giữ lại mạng sống của một số bé trai Do Thái, trong đó có bé trai Môi-se. Và tại đây chúng ta nhìn thấy đức tin của ông bà Am-ram và Giô-kê-bết khi họ quyết định giấu con trai mình. Có lẽ nhiều người cho rằng ông bà đã liều lĩnh giấu con vì yêu con, nhưng nếu chỉ vì tình yêu thôi thì chưa đủ, Kinh Thánh nói rõ vì ông bà tin cậy nơi Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:23), tin nơi sự bảo vệ, sự thành tín, và lời hứa của Đức Chúa Trời.


Và rồi Đức Chúa Trời lại mở ra một cơ hội khi công chúa Ai Cập cho phép bà Giô-kê-bết đem con trai nhỏ về nhà nuôi. Chúng ta không biết họ đã nuôi dạy ông Môi-se trong bao lâu, nhưng sự dạy dỗ của ông bà đã để lại trên ông Môi-se một nền tảng đức tin vững vàng và cả sự nhận biết mình thuộc về dân được chọn của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi “Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng” (Công Vụ 7:22) thì văn hóa, niềm tin, ngôn ngữ của Ai Cập vẫn không làm lay chuyển đức tin nơi Đức Chúa Trời và lòng yêu dân tộc của ông Môi-se. Rõ ràng đức tin của cha mẹ đã để lại một di sản thuộc linh vô giá cho con mình.


Ông bà Am-ram và Giô-kê-bết dù phải sống kiếp nô lệ như mọi người nhưng họ không những đã dạy dỗ nên ông Môi-se, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của người Do Thái, mà còn dạy dỗ bà Mi-ri-am, một người nữ kính sợ Chúa, cùng với ông A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của người Ít-ra-ên. Cuộc đời của ông bà là một minh họa đầy thuyết phục cho Châm-ngôn 22:6: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Di sản thuộc linh là một di sản vô giá!


Bạn đã chăm sóc và dạy dỗ bầy chiên Chúa giao cho bạn như thế nào?


Lạy Chúa, xin cho con trung tín trong việc gây dựng những “bầy chiên” mà Chúa giao phó cho con, và dùng con để lại những di sản thuộc linh ích lợi cho Chúa và Hội Thánh Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

243 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page